Door Paul Tang op 6 oktober 2015

Wereldwijde aanpak belastingontwijking is voor Nederland kans om schande uit te wissen

De PvdA Europa wil dat Nederland en Luxemburg de wereldwijde maatregelen voor belastingontwijking, die vandaag zijn gepresenteerd, zo snel mogelijk invoeren. “Dit is een kans voor Nederland om de schande van de afgelopen tijd uit te wissen”, aldus Europarlementariër Paul Tang. Hij pleit al langer voor een internationale aanpak van belastingontwijking. Jaarlijks lopen landen 200 miljard euro mis omdat multinationals op een handige manier de belasting ontwijken. Vandaag presenteren de OESO en de G20 een pakket aan maatregelen waar twee jaar aan gewerkt is. “Het is knap dat het is gelukt om veel landen op een lijn te krijgen op het gebied van de aanpak van belastingontwijking. Nu moet de Europese Commissie snel met wetgeving komen” Nederland en Luxemburg hebben een speciale rol te vervullen waar het gaat om de aanpak van belastingontwijking vindt Tang. “Luxemburg, de huidige voorzitter van de Europese Unie en Nederland, de toekomstige voorzitter, spelen beiden een dubieuze rol in het faciliteren van belastingontwijking. Laat deze landen het initiatief nemen in de Europese aanpak van dit probleem. Ik verwacht van deze landen dat zij aanzetten tot wetsvoorstellen, bijvoorbeeld om de moeder-dochter richtlijn en de rente-royalty richtlijn aan te passen. Zo zullen financiële stromen naar belastingparadijzen in Europa voortaan belast worden.” Het oordeel van de PvdA Europa is niet louter positief, volgens Paul Tang kunnen bedrijven nog steeds veel geheim houden. “Het is een gemiste kans dat het voorstel om bedrijven per land te laten rapporteren over hun activiteiten niet is overgenomen. Een meerderheid van het Europees Parlement heeft zich wel achter dit idee geschaard. Deze transparantie kan juist zorgen voor publieke druk om het het systeem te veranderen.”

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang