Wet maakt maatschappelijk verantwoord ondernemen tot norm

Wet maakt maatschappelijk verantwoord ondernemen tot norm

Vandaag verschijnt een Europese initiatiefwet voor due diligence dat maatschappelijk verantwoord ondernemen tot de norm maakt. De wet verplicht bedrijven om rekening te houden met mens en milieu in hun hele aanvoerketen.

Lees hier mijn initiatiefwet >

Het staat bij veel mensen nog scherp op het netvlies: De instorting van kledingfabriek in Bangladesh in 2013 waarbij meer dan 1000 werknemers omkwamen die onder erbarmelijke omstandigheden onze kleding maakten. Ander voorbeeld: de rivierdelta in Nigeria die zodanig vervuild is door oliebedrijven dat het de wijde omtrek onleefbaar maakt.

Het zijn twee van de vele voorbeelden van bedrijven die te weinig verantwoordelijkheid nemen voor mens en milieu in hun aanvoerketen. Daar moet onmiddellijk verandering in komen en daarom verschijnt vandaag mijn Europese initiatiefwet voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, oftewel due diligence.

De wet verplicht bedrijven verantwoordelijkheid te nemen voor alle schakels in de keten.

De wet verplicht bedrijven verantwoordelijkheid te nemen voor alle schakels in de keten. Ook wordt in deze wet toegang tot recht voor slachtoffers van misstanden versterkt. Veel bedrijven nemen in hun aanvoerketen nog altijd onverantwoorde risico’s. Dit is het gevolg van een economie waarin mens en milieu niet centraal staan, maar die eenzijdig is ingericht op winst, met kleine buffers en complexe aanvoerketens.

Het is duidelijk dat dit economische model aan zijn houdbaarheidsdatum zit. Veel bedrijven realiseren zich dit al en hebben zich aangesloten bij bestaande internationale standaarden voor due diligence. Helaas zijn deze vrijwillige standaarden er niet in geslaagd de hele markt in beweging te krijgen, en voert nog altijd twee derde van de Europese bedrijven geen due diligence uit.

Ook wordt in deze wet toegang tot recht voor slachtoffers van misstanden versterkt.

Daarom is het tijd voor een Europese wet. Dat zeg ík niet alleen, bedrijven vragen daar zelf ook om. Geen enkel bedrijf is uit op het aanrichten van schade. Wat bedrijven wél willen, is de juridische zekerheid dat het juiste doen hen niet op achterstand zet. Een due diligence-wet biedt alle bedrijven die in Europa opereren een gelijk speelveld als het gaat om bescherming van mens en milieu. En als er toch schade wordt aangericht, wordt het bedrijf verplicht die schade te herstellen.

Een due diligence-wet biedt alle bedrijven die in Europa opereren een gelijk speelveld als het gaat om bescherming van mens en milieu.

De initiatiefwet wordt in de komende maanden besproken in de parlementaire commissie juridische zaken en in de plenaire vergadering. Het voorstel dient als spoorboekje voor de Commissie, die heeft toegezegd begin volgend jaar met wetgevende voorstellen over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) te komen. Vrijdag komt in Nederland de Sociaal Economische Raad met haar advies over bindende (I)MVO-voorstellen op verzoek van de Nederlandse regering.