Wet tegen online kindermisbruik slaat de plank mis

Wet tegen online kindermisbruik slaat de plank mis

Vandaag presenteerde de Europese Commissie een wetsvoorstel om online kindermisbruik en de verspreiding van materiaal van misbruik tegen te gaan. De wet dwingt internetplatformen om veiligheidsmaatregelen te nemen en creëert een nieuw Europees centrum tegen kindermisbruik in Den Haag.

Ik ben blij dat de wetgeving er is, maar ben ook kritisch. De Commissie wil realiseren dat wat offline illegaal is dat ook online het geval moet zijn. Maar het wetsvoorstel gaat juist tegen dit principe in.

Het is van het allergrootste belang dat we kindermisbruik aanpakken, maar dit voorstel zet de deur open om end-to-end encryptie van bijvoorbeeld WhatsApp af te zwakken, generieke monitoring toe te staan en willekeurige detectieorders uit te vaardigen. In strijd met het briefgeheim zoals we in de offline wereld kennen.

Risicoanalyse

De vandaag voorgestelde wet gaat online diensten verplichten risicoanalyses te maken om te identificeren of de dienst bijdraagt aan de verspreiding van kindermisbruikmateriaal. Op basis van de gevonden risico’s moeten de online diensten maatregelen nemen.

De Commissie wil realiseren dat wat offline illegaal is dat ook online het geval moet zijn. Maar het wetsvoorstel gaat juist tegen dit principe in.

Ook introduceert de wet de mogelijkheid voor het geven van detectiebevelen wanneer overheden risico’s zien. Het is goed dat de Commissie maatwerk verlangt van online diensten, maar de balans tussen opsporing en veiligheid slaat in deze wet door.

Het is nu aan de wetgever om het wetsvoorstel te verbeteren en zo de juiste balans te slaan tussen de opsporing van kindermisbruik en de bescherming van iedereen.

Nieuw centrum in Den Haag

Het nieuw op te richten Europees centrum voor de aanpak van kindermisbruik zal samenwerken met Europol en nationale opsporingsautoriteiten om online diensten te assisteren bij het opsporen van online misbruik en de verspreiding van materiaal van misbruik. Ze zullen ook werkmethoden delen en een aanspreekpunt vormen voor slachtoffers van misbruik.

Goed dat de Commissie maatwerk verlangt van online diensten, maar de balans tussen opsporing en veiligheid slaat door.

Dit centrum zal volgens het wetsvoorstel gevestigd worden in Den Haag, om de samenwerking met Europol te onderschrijven.