De EU zet de deur open voor Albanië en Noord-Macedonië

Door Kati Piri op 23 maart 2020

De EU zet het licht op groen voor Albanië en Noord-Macedonië. Ondanks de alles overschaduwende coronacrisis besloot de Raad van de Europese Unie namelijk vorige week om de toetredingsonderhandelingen met de twee landen te openen.

Het Europese uitbreidingsbeleid is springlevend want de Raad geeft het startsein voor de toetredingsonderhandelingen met de twee landen uit de Balkan. Albanië en Noord-Macedonië bewezen de afgelopen jaren dat ze klaar zijn voor de toetredingsgesprekken, beide landen voldoen aan alle toetredingscriteria. Wij juichen dit besluit toe, maar we betreuren dat de Raad geen streefdatum voor het begin van de onderhandelingen vaststelt.

De Socialisten en Democraten zijn altijd grote voorstander geweest van een Europese toekomst voor de Westelijke Balkan. Zolang het uitbreidingsproces gebaseerd is op de inspanningen van de landen zelf, zullen wij ook voorstander blijven. De S&D zal tijdens de gesprekken bijzondere aandacht besteden aan de rechtsstaat, de naleving van grondrechten en de persvrijheid. Het is wel spijtig dat de Raad geen streefdatum vaststelt, wij hopen alleszins op een snelle start.

Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri (1979) is vicepresident van de S&D-groep op buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, mensenrechten en defensie. Kati is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en van de commissie Burgerlijke vrijheden en Mensenrechten. Daarnaast is ze onderdeel van de EU-Turkije commissie. Hiernaast is ze de Internationaal Secretaris in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid.

Meer over Kati Piri