Door Paul Tang op 10 juli 2017

Winstbelasting bedrijven Europees regelen

Als volleerde spelers in het balletje-balletje spel, weten multinationals hun winsten vliegensvlug over de grenzen van landen te verschuiven. Hierdoor worden hun winsten onzichtbaar voor de belastingdienst. Met als gevolg dat zij vaak maar een schijntje aan belasting betalen. Dit is volstrekt oneerlijk en daarom wil ik deze spelers ontmaskeren.

Dat kan alleen als we deze zaak Europees aanpakken. Daarom presenteer ik vandaag, samen met mijn collega Alain Lamassoure van de Franse Republikeinen, voorstellen voor een Europese grondslag van de winstbelasting van bedrijven.

De huidige nationale stelsels van winstbelasting zijn volstrekt gedateerd en proberen tevergeefs de locatie van ‘footloose’ kapitaal te achterhalen. Daardoor is Nederland een doorvoerhaven van dividend, rente en royalty’s geworden. Onze voorstellen bieden een alternatief en leggen de basis voor de winstbelasting van de 21ste eeuw.

De twee onderliggende principes zijn simpel. Trekken we de grondslag waarover en de manier waarop we de winstbelasting berekenen gelijk, dan verdwijnen de meeste constructies voor belastingontwijking. Kiezen we ervoor dat we de winsten toewijzen in het land waar de economische activiteit van het bedrijf plaatsvindt, dan stopt het schuiven met winsten.

Dat is een goede eerste stap, maar het kan ambitieuzer.  Zo willen we dat het Europese regime voor alle bedrijven gaat gelden. Niet alleen voor de allergrootste multinationals met een omzet van 750 miljoen euro of meer, zoals de Europese Commissie nu voorstelt. Dit is slechts 1,6% van alle bedrijven in Europa. Willen we het speelveld tussen kleine en grote bedrijven gelijktrekken, dan moet de drempel omlaag naar 40 miljoen euro. En wat mij betreft moet deze nieuwe belastingregels op termijn zelfs voor alle bedrijven gelden.

Bovendien willen we bedrijven, die alleen digitaal in Europa opereren, belasten. Google, Facebook, Uber en AirBnB moeten net als alle andere bedrijven winstbelasting betalen in de landen waar ze de winst maken. Om dit te bereiken, introduceren we de zogenoemde “Google-tax”. Belasting dus voor bedrijven die alleen ‘digitaal’ in een land opereren, maar daardoor bijvoorbeeld via advertenties wel flinke winsten pakken.

Verder dringen we er bij de Europese landen op aan om geen half werk te leveren. De Europese Commissie kiest er nu voor om een Europese winstbelasting in twee delen op te knippen. Eerste de grondslag voor de belasting vaststellen en dan pas de stap zetten tot een gezamenlijke Europese winstbelasting. Wij willen – daarbij ook gesteund door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven – deze stap in een keer zetten. Je verkleint zo de kans op belastingontwijking en internationale bedrijven hoeven daardoor maar een keer aangifte te doen in plaats van misschien wel 27.

Europa heeft de kans om het balletje-balletje van belastingontwijking een fatale slag toe te brengen. Realiteit is echter dat er veel landen zijn, onder wie Nederland, die bang zijn wat te verliezen. Ons rapport is daarom een startschot van een campagne om steun te vergaren voor een eerlijke en effectieve belasting van winsten in Europa.

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang