Reparatie is een recht

Reparatie is een recht

Een kapotte batterij of een gebroken scherm? Het laten repareren van je telefoon is bijna even duur als het kopen van een nieuwe. De wegwerpeconomie zorgt voor veel producten op de afvalhoop. Het maakt duidelijk dat het vervangen van losse onderdelen goedkoper en makkelijker moet worden.

Daarom discussieert het Europees Parlement vandaag over het recht om te repareren. Ik zit in de Commissie interne markt en consumenten bescherming (IMCO), waar de resolutie voor meer mogelijkheden voor het repareren van producten is geschreven. We willen toe naar een duurzamere economie. Daarvoor is het essentieel dat losse onderdelen van producten makkelijker en goedkoper te vervangen zijn. Ook moet het bij de aanschaf van een product duidelijker zijn hoe lang producten meegaan. Repareren is een recht!

Voor mij zijn twee punten noodzakelijk:

1)         Bedrijven moeten verplicht worden om met een label direct te laten zien wat de levensduur is van een product en hoe je het kunt repareren.

2)         Bedrijven moeten een actieve rol spelen in het tegengaan van de wegwerpeconomie en daarbij mensen de mogelijkheid geven een duurzame keuze te maken. Er moeten geen producten meer op de markt komen die niet vervangbaar zijn omdat bijvoorbeeld noodzakelijke onderdelen niet meer geleverd worden. Sommige producten worden opzettelijk gemaakt met een houdbaarheidsdatum, ook dit moet aan banden worden gelegd.

Met deze resolutie geeft het Parlement een voorzet aan de Commissie voor het opstellen van reparatieregels. Rond het derde kwartaal presenteert de Commissie haar plan.