Foto: Jef van Cleynenbreugel

Zonder debat geen nieuwe voorzitter

Op 17 januari 2022 stemt het Europees Parlement over een nieuwe voorzitter. Waar er in de Tweede Kamer 7 uur met kandidaten werd gedebatteerd, is het Europees Parlement er vaak in 7 minuten al uit.

Al tientallen jaren wisselt de voorzittershamer tussen de christen- en sociaaldemocraten en valt er weinig te kiezen. Daarom heb ik, samen met een groep jonge Europarlementariërs uit verschillende windrichtingen, een brief gestuurd aan huidig voorzitter David Sassoli waarin we oproepen tot een debat in het Parlement voorafgaand aan de stemming.

We hebben in het Parlement vaak de mond vol over democratie en transparantie; dan kan het niet zo zijn dat er opeens witte rook is en het Parlement een nieuwe vaandeldrager heeft.

Dit proces moet meer zijn dan handjeklap. De voorzitter van het Europees Parlement is onze ambassadeur naar buiten toe en speelt een belangrijke rol als het bijvoorbeeld gaat om de klimaatcrisis, het beschermen van de rechtsstaat, het coronaherstelfonds of het versterken van de rol van het Europees Parlement zelf.  Het gáát ergens om, en een achterkamertjesproces met tekenen bij het kruisje past dus niet. Ik wil van een voorzitterskandidaat weten wat voor plannen zij of hij heeft. We hebben in het Parlement vaak de mond vol over democratie en transparantie; dan kan het niet zo zijn dat er opeens witte rook is en het Parlement een nieuwe vaandeldrager heeft.