10 juni 2015

Zorgen over Turkije, maar ook hoop

(persbericht)

In het Europees Parlement leven grote zorgen over Turkije als het gaat om de vrijheid van de media, de vrijheid van meningsuiting en de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht. In het jaarlijkse rapport over de voortgang van de onderhandelingen over toetreding van Turkije tot de EU vraagt het parlement de kandidaat-lidstaat ‘ondubbelzinnig’ de democratische regels en principes te respecteren, die essentieel zijn voor de EU. Het rapport over 2014 is vandaag met een ruime meerderheid in het EP aangenomen.

Maar rapporteur Kati Piri, PvdA-Europarlementariër, stelt in het verslag ook, dat de Turkse kiezers afgelopen zondag duidelijk hebben gemaakt dat zij willen dat het land een andere koers vaart. “Het is daarom nu extra belangrijk dat we in het EP het signaal hebben afgegeven dat wij Turkije niet de rug toe keren. Wij zijn juist bereid de dialoog over rechtsstaat en mensenrechten te intensiveren door verder te onderhandelen over die hoofdstukken, waarin deze zaken aan de orde komen, aldus Piri.

Het Europees Parlement blijft dus het toetredingsproces van Turkije tot de EU ondersteunen als de hoeksteen van de betrekkingen. Niettemin vraagt het Europees Parlement in het rapport de Commissie om na te gaan hoe de onderhandelingen met Turkije tot dusver zijn gevoerd en hoe deze verbeterd en geïntensiveerd kunnen worden.

“De EU en Turkije zijn belangrijke strategische partners. Het is in het belang van beiden om een nauwe en effectieve samenwerking te hebben. We moedigen Turkije daarom aan om het tempo van de onderhandelingen te verhogen door zich duidelijk uit te spreken én in te zetten voor het respecteren van democratische waarden en principes“, aldus Kati Piri.

Naast kritische geluiden, stelt Kati Piri ook, dat er veel zaken zijn waar Turkije voor gecomplimenteerd kan en moet worden.

“In een periode dat de EU zelf intensief discussieert hoe vluchtelingen passende bescherming te bieden, loven en prijzen wij de Turkse overheid voor het feit dat zij op dit moment meer vluchtelingen opvangt dan welk ander land in de wereld! Als we ervoor kiezen dat degenen die bescherming behoeven een veilig heenkomen kunnen vinden in de regio, moeten we onze steun aan Turkije opvoeren. Zodat Turkije naar vermogen kan zorgen voor adequate huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs voor de vluchtelingen en hun kinderen”, aldus Kati Piri.

Een ander vlak waarop het rapport de inspanningen van de Turkse overheid en andere betrokkenen steunt en aanmoedigt is ten aanzien van het bereiken van een alomvattende en duurzame afronding van het vredesproces met de Koerdische gemeenschap.

Dit alles neemt de zorg over een aantal ontwikkelingen in Turkije. En dan gaat het met name over de vrijheid van meningsuiting en de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht. Het rapport stelt, dat de EU de standaard moet blijven voor hervormingen in Turkije.

“Dit betekent dat we de deur voor Turkije niet willen dichtdoen, maar juist vragen om meer dialoog en intensivering van de betrekkingen. Er zijn verschillende terreinen voor waar intensievere samenwerking tot wederzijds voordeel zou kunnen leiden. Bijvoorbeeld op het gebied van het buitenlands- en veiligheidsbeleid, antiterrorisme, energiezekerheid – maar ook specifiek op het gebied van mensenrechten“, aldus rapporteur Piri.

Ten slotte herhaalt het Parlement haar steun voor de hereniging van Cyprus op basis van een eerlijke, alomvattende en duurzame oplossing voor beide gemeenschappen. “We verwachten dat Turkije een positieve en constructieve rol in dit delicate proces zal vervullen”, aldus Piri.

Zie hier een video statement van Kati Piri over het rapport (Engels).