Persagenda

Plenaire vergadering in Straatsburg

Maandag 15 december

Sociale dumping in de transportsector – Agnes Jongerius
Op maandag wordt een voorstel van het Europees Parlement besproken (en dinsdag gestemd) over illegale cabotage en sociale dumping als gevolg ervan. Hierbij gaat het vooral om buitenlandse chauffeurs die goederen vervoeren binnen de grenzen van een andere Europese lidstaat. Dit soort praktijken zorgen voor uitbuiting van de buitenlandse chauffeurs, maar ook voor verstoringen op de arbeidsmarkt in de betreffende lidstaat. Het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie illegale cabotage en de gevolgen ervan meeneemt in een lijst met inbreuken op Europese regelgeving, zodat malafide bedrijven die de regels proberen te omzeilen, beter kunnen worden aangepakt.

Dinsdag 16 december

Werkprogramma Europese Commissie – Paul Tang / Agnes Jongerius
Dinsdag wordt in het Europees Parlement het werkprogramma van de Commissie Juncker besproken. Het programma bevat de belangrijkste voornemens van de Commissie in 2015. Voor de PvdA in het Europees Parlement staat met name de aanpak van belastingontwijking, recentelijk in het nieuws vanwege de LuxLeaks, en een herziening van de detacheringsrichtlijn hoog op de lijst van verwachte maatregelen.

Woensdag 17 december

Palestijnse Staat – Kati Piri
Op woensdag 17 december volgt de stemming over een resolutie over de erkenning van de Palestijnse staat, nadat de Hoge Vertegenwoordiger van de EU in de vorige plenaire vergadering hierover met het Europees Parlement sprak. In steeds meer Europese lidstaten stemmen de parlementen voor erkenning van de Palestijnse staat om een meer gelijkwaardige machtsverhouding te bereiken die nieuwe vredesonderhandelingen zou kunnen helpen slagen. Kati Piri is medeondertekenaar van deze resolutie, als woordvoerder namens de PvdA in de commissie Buitenlandse zaken van het Europees Parlement.

Martelpraktijken CIA – Kati Piri
Woensdag zal de Europese Raad en Europese Commissie spreken over het Amerikaanse Senaatsrapport over marteling door de CIA. Dit roept vragen op over de rol van Europa in deze kwestie. Er zal over een resolutie gestemd worden in februari.

Europese migratie – Kati Piri
Vanuit de commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken worden vragen gesteld over de situatie in de Middellandse Zee en de noodzaak van een EU-aanpak van migratie. Een jaar na de tragische ramp op Lampedusa is er nog steeds geen zicht op een humaan en solidair Europees asielbeleid. Ook zijn er geen alternatieve legale routes voor asielzoekers naar het Europese continent. Het debat heeft plaatsgevonden tijdens de vorige plenaire zitting in november, nu wordt over de bijbehorende resolutie gestemd.

Associatieverdrag met Georgië – Kati Piri
Er is een gezamenlijk debat ter afronding van het associatieverdrag met Georgië. Dit beoogt via vrijhandel de economie te versterken en aan de interne markt te koppelen, maar ook ondersteuning te bieden op het gebied van rechtspraak, goed bestuur en mensenrechten.

Donderdag 18 december

Europese Raad – Paul Tang
Donderdag en vrijdag komen de ministers van de Europese Unie bij elkaar voor de Europese Raad. Op de agenda staat het investeringsplan van Juncker, waar de ministers zich over zullen uitspreken. Ook wordt duidelijk of de landen Junckers uitnodiging om met extra investeringen aan het plan bij te dragen aannemen. Paul Tang is woordvoerder namens de PvdA in het Europees Parlement.