Eerlijke belastingen

Eerlijke belastingen

De afgelopen jaren blijkt steeds opnieuw dat een kleine groep bedrijven en superrijken zich onttrekt aan wat wij allemaal doodnormaal vinden: belasting betalen. Als jij en ik, en de koffiezaak of bakker op de hoek netjes belasting betalen, dan moeten de superrijken en Starbucks dat ook. Iedereen moet belasting betalen in de EU. Geen uitzonderingen voor miljonairs en multinationals.

Miljonairs en multinationals kunnen hun winsten en vermogens zomaar verschuiven over de landsgrenzen heen. Door het gebruik van brievenbusfirma’s of andere duistere constructies betalen zij veel minder belasting dan kleine ondernemers of werkende mensen.

Belasting ontwijken

Vandaag kan een bedrijf al zijn werkzaamheden in het ene land hebben en belasting betalen in het andere. Simpelweg omdat het daar een brievenbus heeft. Denk bijvoorbeeld aan de band U2, die een brievenbus aan de Amsterdamse herengracht had.

Waar een bedrijf écht activiteiten heeft, moet bepalend zijn in plaats van de papieren werkelijkheid. Dat betekent belasting betalen op de plek waar gewerkt wordt, en producten gemaakt of verkocht worden. Dit maakt een einde aan de mogelijkheid voor bedrijven om met hun winst te schuiven.

 

“Nederland heeft geen palmbomen, maar speelt wel een grote rol als doorvoerhaven naar belasting-paradijzen.”

Paul Tang

 

En schuiven met geld mag op Europees niveau überhaupt niet renderen. Met een Europese minimum winstbelasting moeten bedrijven overal evenveel belasting betalen. Met een Internationale minimum maken we een einde aan de race naar de bodem.

Nederland belastingparadijs

Nederland heeft dan geen palmbomen, maar speelt wel een grote rol als doorvoerhaven richting belastingparadijzen. Geld wordt aan het zicht van de belastingdienst onttrokken via ingewikkelde constructies.

Dat belastingontwijking een duistere praktijk is, blijkt onder andere uit onthullingen van klokkenluiders en gelekte documenten in bijvoorbeeld de Panama Papers. Meer transparantie over winst, vermogens en belasting is dan ook hard nodig.

Onze standpunten

  • Wij pleiten voor een Europese minimum winstbelasting voor bedrijven van minimaal 15%. Dit is een absolute ondergrens die we de komende jaren willen verhogen.
  • We ontmantelen brievenbusfirma’s in Europa. Het moet niet langer mogelijk zijn om met winsten te kunnen schuiven tussen landen om zo belasting te ontlopen.
  • Belastingadviseurs moeten een beroepseed afleggen en verplicht klanten controleren op naleving van de wet.
  • Multinationals moeten rapporteren in welk land ze winst maken en hoeveel belasting ze daar betalen.
  • Lidstaten moeten verplicht informatie uitwisselen over gemaakte winsten en vermogens.
  • Lidstaten die niet meedoen met informatie-uitwisseling en alle landen die een te laag belastingtarief hanteren, zetten we op een zwarte lijst.