Belastingontwijking en financiële transparantie

  • We willen de vennootschapsbelasting meer gelijk te trekken tussen lidstaten en we vragen elk Europees land om haar bankgeheim op te geven.
  • Internationale bedrijven maken voortaan openbaar hoeveel belasting ze betalen in het land waar ze actief zijn. De PvdA is voorstander van de zogenaamde country-by-country reporting.
  • We rekenen af met de bedrijven die misbruik maken van belastingwetgeving. Een bedrijf mag niet langer alleen maar ergens gevestigd zijn vanwege voordelige fiscale constructies, om vervolgens in andere landen geen belasting af te dragen.
  • We zijn voor openheid van lobbybezigheden, en tegen dubieuze banenwissels van Brusselse bureaucraten. We steunen een verbeterd Europees lobby-register en maatregelen tegen draaideurpraktijken.