Dienstbare financiële sector

  • De doorgeslagen bonuscultuur in de bankenwereld pakken we gezamenlijk aan. Bonussen in Europa zijn inmiddels van een plafond voorzien. Wij willen nog strengere Europese afspraken om exorbitante bonussen in de financiële sector aan banden te leggen: maximaal 20 procent van het jaarsalaris.
  • Banken opereren internationaal en zijn vergaand met elkaar verknoopt. Nationaal toezicht werkt niet meer in deze tijd. We willen blijven werken aan een volwaardige bankenunie, want alleen met gezamenlijk toezicht komen we tot een stabiele en dienstbare financiële sector.
  • Het is een kromme situatie dat je over een brood wel belasting moet betalen, en over flitskapitaal niet. De PvdA wil een financiële transactietaks, waarvan de inkomsten terugvloeien naar de nationale lidstaten. De pensioensector wordt uitgezonderd.