Energie en duurzaamheid

Het is aan ons om de wereld op een goede manier achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom kiest PvdA voor een verduurzaming van onze economie. Dat gebeurt door een ambitieus klimaat- en energiebeleid, ondersteund door een energie-unie en duurzame ontwikkeling.

Ons standpunt

  • De PvdA is voorstander van een energie-unie. Als er echt wordt samengewerkt kan Europa veel sneller een duurzame energievoorziening realiseren en energie-onafhankelijk worden van derde landen. Daarom pleit de PvdA onder meer voor gerichte investeringen in grensoverschrijdende energieprojecten, minder afhankelijkheid van leveranciers buiten de EU en het terugdringen van maatregelen die de doorbraak van duurzame energie belemmeren. Dat laatste kan bijvoorbeeld door de afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen.
  • De PvdA kiest resoluut voor een verduurzaming van onze economie. We pleiten voor investeringen in de ontwikkeling van duurzame technologieën en het hergebruik van grondstoffen. Verder is het van belang om het Europees beleid op het vlak van natuur, milieu, water, landbouw en recreatie beter op elkaar af te stemmen.
  • We willen in 2050 een volledig duurzame Europese economie. Daarom pleiten we voor ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030, die ervoor zorgen dat al in 2030 minstens veertig procent minder broeikasgassen worden uitgestoten. Het emissiehandelssysteem wordt hervormd zodat de prijs voor uitstootrechten omhoog gaat en vervuilende bedrijven aangezet worden om te investeren in schone technologie. Ook willen we duurzame energieopwekking stimuleren en energie-efficiënte bevorderen.
Nieuwsberichten over Energie en duurzaamheid

Nieuw kabinet kiest voor Europa waar multinationals de dienst uitmaken

door Redactie op 10 oktober 2017

Het nieuwe kabinet geeft ruim baan aan de grote multinationals in Europa. Door de winstbelasting te verlagen, doet de nieuwe regering mee aan het rauwe spel van internationale belastingconcurrentie en wordt er geen werk gemaakt van een gezamenlijke Europese aanpak.

lees verder »

PvdA-Eurodelegatie: Mooie woorden, nu vooral hard werken

door Redactie op 13 september 2017

De Europese lidstaten kunnen in de komende jaren dichter naar elkaar toe groeien. In de plannen, die Jean-Claude Juncker vandaag in de ‘State of the European Union’ presenteerde zitten in ieder geval ingrediënten om ongelijkheid te bestrijden en de Europese eenheid te versterken. ‘Een cruciale voorwaarde voor een succesvolle Europese Unie’, stelt de PvdA. Maar

lees verder »

Europees Parlement zwicht voor druk van auto-industrie

door Paul Tang op 3 februari 2016
Foto flickr/Vee Satayama's

Het Europees Parlement is er vandaag niet in geslaagd een voorstel voor lagere uitstootnormen voor auto´s terug te draaien. Het omstreden voorstel werd in november door de lidstaten aangenomen, onder grote druk van de auto-industrie. Alleen Nederland stemde toen tegen. Woensdag is ook het Europees Parlement gezwicht voor die druk. “Er wordt precies de verkeerde

lees verder »

‘Laten we de subsidies voor fossiele brandstoffen afschaffen’

18 december 2015
Foto Rood

Artikel Paul Tang in de december editie van Rood (ledenblad Partij van de Arbeid).

lees verder »

Wereldleiders willen klimaat redden, CDA wil boren naar schaliegas

door Paul Tang op 15 december 2015

De Europese Unie moet voorop blijven lopen in de verduurzaming van de economie en de strijd tegen klimaatverandering. Het is daarom een krachtig signaal dat het Europees Parlement vandaag in Straatsburg heeft gestemd voor 40% minder CO2-uitstoot in 2030. Toch zijn nog niet alle partijen in het Europees Parlement overtuigd van de noodzaak van een

lees verder »

Handelsakkoorden mogen klimaatambities niet ondermijnen

door Redactie op 10 december 2015

Als Parijs een succes wordt, is de strijd tegen de energielobby nog niet gewonnen. Uit documenten die gelekt zijn naar The Guardian blijkt dat landen die straks mee willen doen aan het nieuwe wereldwijde handelsakkoord (TiSA)  investeringen in Kerncentrales moeten accepteren. Dit betekent dat landen die kernenergie aan banden willen leggen aangeklaagd kunnen worden door bedrijven.

lees verder »

Meer toezicht op lobby-praktijken van fossiele energiebedrijven

door Paul Tang op 5 november 2015

De invloed en macht van lobbyisten in Europa moet aan banden worden gelegd. Volgens de bevindingen van het rapport ‘Cooking the planet’ van de Corporate Europe Observatory wordt de agenda voor de Europese Energie Unie grotendeels gedomineerd door fossiele energiebedrijven. PvdA-Europarlementariër Paul Tang heeft de Commissie om opheldering gevraagd en wil dat er maatregelen worden

lees verder »