Europees asiel- en migratiebeleid

  • Een gezamenlijk Europees asielbeleid is nodig om te voorkomen dat vaak kwetsbare asielzoekers het slachtoffer worden van de willekeur van landen.
  • De opvang van asielzoekers moet een verantwoordelijkheid worden van alle lidstaten, niet alleen van de landen aan de buitengrenzen. We streven naar opvangvoorzieningen die voor asielzoekers in alle lidstaten op een gelijk (hoog) niveau liggen.
  • In noodsituaties aan de buitengrens, zoals bij bootvluchtelingen, moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is. Humane opvang moet altijd worden geboden.
  • Landen mogen pas toetreden tot het Verdrag van Schengen als er voldoende vooruitgang is geboekt met het bestrijden van georganiseerde misdaad, corruptie en als er een solide bewaking is van de buitengrens.