Goed en eerlijk werk

  • We willen schijnconstructies aanpakken die werknemersrechten ondermijnen en een gelijk speelveld belemmeren.
  • We willen betere samenwerking van de arbeidsinspectie, om zo uitbuiting tegen te gaan.
  • We zetten ons in voor een aanpassing van de diensten- en detacheringsrichtlijn, zodat gelijk werk voor gelijk loon geborgd wordt, en werknemers altijd tegen de arbeidsvoorwaarden werken die in het gastland gelden.
  • We zetten ons in om werknemersrechten buiten Europa waar mogelijk te versterken.