Goed en eerlijk werk

  • Wij willen een Europa dat werkt aan goed werk met een inkomen waar mensen zeker van kunnen zijn. Daarom pakken we flexconstructies aan en willen we nul-urencontracten verbieden.
  • Platformwerkers verdienen zekerheid. De bewijslast voor online platforms moet worden omgedraaid: platformwerkers zijn werknemer, behalve als de rechter anders beslist.
  • We willen schijnconstructies aanpakken die werknemersrechten ondermijnen en een gelijk speelveld belemmeren. De nieuwe Europese Arbeidsautoriteit moet uitbuiting opsporen en tegengaan.
  • We zetten ons in voor de implementatie van de detacheringsrichtlijn, zodat gelijk werk voor gelijk loon geborgd wordt, en werknemers altijd tegen de arbeidsvoorwaarden werken die in het gastland gelden.
  • We zetten ons in om werknemersrechten buiten Europa waar mogelijk te versterken.