Internationale handel

  • De EU steunt de dialoog tussen producenten, vakbonden, overheden en maatschappelijke organisaties. Als vakbondsrechten in het geding zijn, oefent de EU politieke druk uit, bijvoorbeeld door te dreigen met het intrekken van handelspreferenties.
  • We willen een nieuw raamwerk voor handelsverdragen ontwikkelen. Het Europees model – met eerbiediging van o.a. werknemersrechten, milieu en dierenwelzijn – wordt het uitgangspunt van alle handelsovereenkomsten. Waarbij bindende een afdwingbare duurzame ontwikkelingshoofdstukken een harde eis zijn. Een race naar de top, in plaats van naar de bodem.
  • Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties én vakbonden gelijke toegang – en daarmee gelijke bescherming – te geven bij geschillenbeslechting in het kader van investeringsbescherming via internationale publieke rechtspraak bij het in oprichting zijnde Multilateraal Hof.
  • We focussen ons op de maakindustrie in Europa, die zich richt op duurzame vernieuwing. De recycle-industrie, het herbruiken van oude producten om hoogwaardige nieuwe producten te maken, levert werk op.
  • Er komen strengere Europese exportcontroles op producten die ook voor militaire doelen geschikt zijn en door regimes kunnen worden gebruikt bij mensenrechtenschendingen.