Internationale handel

 

  • We focussen ons op de maakindustrie in Europa, die zich richt op duurzame vernieuwing. De recycle-industrie, het gebruiken van oude producten om hoogwaardige nieuwe producten te maken, levert werk op.
  • Er komen strengere Europese exportcontroles op producten die ook voor militaire doelen geschikt zijn en door regimes kunnen worden gebruikt bij mensenrechtenschendingen.
  • De EU steunt de dialoog tussen producenten, vakbonden, overheden en maatschappelijke organisaties. Als vakbondsrechten in het geding zijn, oefent de EU politieke druk uit, bijvoorbeeld door te dreigen met het intrekken van handelspreferenties.