Europarlementariër - Delegatieleider

Agnes Jongerius

Werkgelegenheid, Sociale zaken, Handel

Als Europarlementariër namens de PvdA hou ik me in mijn tweede termijn in het Europees Parlement met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Europa heeft een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet er scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een naam hoog te houden op het gebied van bescherming van rechten van werknemers. Vrijhandelsverdragen mogen onder geen beding leiden tot het uitkleden van Europese werknemersrechten., danwel tornen aan de klimaatambitie van het akkoord van Parijs.