Europarlementariër

Paul Tang

Economische en monetaire zaken, digitale economie

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa.

Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving van morgen.

In 1985 trok ik, als een van de velen, vanuit Alkmaar naar Amsterdam om te gaan studeren. Op mijn studie economie aan de Universiteit van Amsterdam volgde het werken aan een proefschrift over economische groei, dat ik uiteindelijk in 2000 onder begeleiding van Casper van Ewijk en Rick van der Ploeg afrondde.

Ik was financieel woordvoerder tijdens het kabinet Balkenende IV, waarin de PvdA coalitiepartner was.

De keuze voor de studie economie was uit interesse in en betrokkenheid bij onze samenleving. Bij het Centraal Planbureau kreeg ik vanaf 1995 de mogelijkheid om economische kennis en inzichten relevanter te maken en een stap dichterbij de praktijk te brengen: ik schreef en leidde studies naar onder andere klimaatbeleid, maatschappelijke kosten-batenanalyses en scenario’s voor Europa. Nog een stap dichterbij de praktijk was in 2005 de plek als plaatsvervangend directeur bij Algemene Economische Politiek bij het ministerie van Economische Zaken. Maar de grootste stap moest nog komen.

In deze tijd heb ik van dichtbij meegemaakt hoe Nederland en Europa een economische crisis in getrokken werden.

Dat was in 2006, toen ik mij kandideerde als Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ik werd financieel woordvoerder tijdens het kabinet Balkenende IV, waarin de PvdA coalitiepartner was. In deze tijd heb ik van dichtbij meegemaakt hoe Nederland en Europa een economische crisis in getrokken werden. Een crisis die werd veroorzaakt door wankele banken met onterechte bonussen en onverantwoorde risico’s. Nu worstelen we hier nog steeds mee.

Het was ook tijdens deze periode dat ik me meer dan ooit realiseerde dat veel van de oplossingen voor de crisis niet in Den Haag liggen, maar in Europa

Het was ook tijdens deze periode dat ik me meer dan ooit realiseerde dat veel van de oplossingen voor de crisis niet in Den Haag liggen, maar in Europa. Juist daarom heb ik me in 2014 verkiesbaar gesteld voor het Europees Parlement. Om samen met de PvdA-leden ten strijde te trekken voor een Europa dat werkt. In die eerste vijf jaar heb ik me bezig gehouden met veel financiële en economische aangelegenheden, zoals het aanpakken van belastingparadijzen. In mei 2019 werd ik herverkozen. Daardoor kan ik de komende jaren deze strijd voort zetten. In het parlement ben ik lid van de commissies Economische- en monetaire zaken (ECON) en burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE). Dit biedt mij de ruimte om mij te focussen op drie belangrijke dossiers: eerlijke belastingen, duurzame financieringen en de rol van data en technologie in onze samenleving. Ik nodig je uit om met mij ten strijde te trekken op deze onderwerpen, dus stuur me vooral een berichtje.

Samen met mijn jeugdliefde, inmiddels mijn vrouw, en onze twee jongens woon ik in Amsterdam. In mijn vrije tijd kun je mij op of langs het voetbalveld vinden als speler en voorheen als voorzitter van de prachtige voetbalvereniging SDZ ‘Samenspel Doet Zegevieren’.