Transparantie

Transparantie

De PvdA Eurodelegatie kiest voor een transparante en duidelijke verantwoording van de voor Europarlementariërs beschikbare onkostenvergoedingen.

Daarbij wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de Vergoeding voor Algemene Uitgaven en de omgang met de standaard dagvergoedingen en kilometervergoedingen voor werkbezoeken in Nederland die het Europees Parlement uitkeert aan de leden van het Europees Parlement.

De PvdA Eurodelegatie heeft een gedragscode en richtlijn opgesteld over hoe zij omgaat met deze vergoedingen, op basis waarvan deze verantwoording tot stand komt. Uitgangspunt is dat alleen gemaakte onkosten voor vergoeding in aanmerking komen. Daartoe is door de Europarlementariërs een administratie bijgehouden.

Onze financiële jaarverslagen kan je hier bekijken.