Politici

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Europarlementariër en Delegatieleider Werkgelegenheid, Sociale zaken, Handel
Europarlementariër Paul Tang

Paul Tang

Europarlementariër Economische en monetaire zaken, digitale economie
Vera Tax in het Europees Parlement

Vera Tax

Europarlementariër Regionale ontwikkelingen, vervoer en toerisme, gendergelijkheid en vrouwenrechten
Europarlementariër Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Europarlementariër Milieu, Volksgezondheid, Industrie, Onderzoek en Energie
Europarlementariër Lara Wolters

Lara Wolters

Europarlementariër Juridische zaken, verantwoord ondernemen, Europese begroting en consumentenzaken
Thijs Reuten

Thijs Reuten

Europarlementariër Buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, rechtsstaat en justitie