Ads Zuck

Ads Zuck

Vandaag lanceer ik samen met onze sociaaldemocratische groep in het Europees Parlement (S&D) een campagne tegen gepersonaliseerde advertenties. AdsZuck pleit ervoor om de enorme macht van Google en Facebook in te perken.

Onze voorstellen moeten de disbalans tussen uitgevers en platforms repareren. Technologiereuzen domineren namelijk de digitale advertentiemarkt, ten nadele van traditionele uitgevers en nieuwsmedia. We kunnen niet langer toelaten dat Big Tech onze persoonlijke data hamstert en aan derden doorverkoopt. Deze bedrijven maken al veel te lang miljarden winst door alles wat we doen, online te volgen.

Wanneer Facebook je vraagt: Waar denk je aan? Laat je dan niet misleiden. Ze weten het al. En dit moet stoppen.

Met Ads Zuck willen we het bewustzijn vergroten over de controle die Big Tech heeft over onze persoonlijke data en het zeer winstgevende bedrijfsmodel dat daar aan vast hangt, aan de kaak stellen. De campagne is een oproep aan alle gebruikers van het internet om een ​​petitie te ondertekenen om het gebruik van gepersonaliseerde advertenties te stoppen die de online privacy van mensen schenden. Er moet een alternatief advertentiemodel worden geïmplementeerd.

Europarlementariërs uit alle 27 landen van de Europese Unie sloten zich reeds aan bij de campagne. Nadat het Europees Parlement afgelopen oktober met een ruime meerderheid opriep tot een verbod op gepersonaliseerde advertenties, is het nu zaak om deze woorden om te zetten in daden. Doel van de campagne is om ondertekenaars te krijgen uit heel Europa en daarmee druk te zetten op collega-Europarlementariërs en de Raad van de Europese Unie om een verbod op gepersonaliseerde advertenties in de Digital Services Act (DSA) op te nemen.

Teken de petitie op adszuck.com