Akkoord Poolse herstelplan is historische fout

Akkoord Poolse herstelplan is historische fout

De goedkeuring van het Poolse herstelplan door de Europese Commissie is een nederlaag voor de rechtsstaat in de Europese Unie. Op wat cosmetische wijzigingen na, heeft Polen vrijwel niks gedaan om de rechtspraak in het land weer onafhankelijk te maken: de politiek kan nog steeds controle uitoefenen over Poolse rechters.

Aan de voorwaarden die de Commissie stelde, is dus bij lange na niet voldaan. Dat de Eurocommissarissen het plan nu toch goedkeuren, vindt de PvdA een grote vergissing. Commissievoorzitter Von der Leyen zal zo snel mogelijk tekst en uitleg moeten geven in het Europees Parlement.

Thijs Reuten, rechtsstaatwoordvoerder PvdA-Europa:
“Voor de zoveelste keer doet de Europese Commissie niet wat ze moet doen: de rechtsstaat verdedigen. In plaats daarvan wordt de Poolse regering beloond voor het blokkeren van ongerelateerde dossiers en een aantal schijnaanpassingen. Een klap in het gezicht van ontslagen rechters en van vrouwen, activisten en minderheden die in Polen niet meer op bescherming van hun rechten kunnen rekenen. De Commissie mag zich niet laten chanteren en we moeten zo snel mogelijk af van unanimiteitsbesluitvorming.”

Lara Wolters, lid van de Parlementscommissie Begrotingscontrole:
“In plaats van met een zak geld voor een land dat steeds verder wegglijdt van de democratie, had Von der Leyen morgen met een waslijst aan eisen over de rechtsstaat onder haar arm naar Polen moeten afreizen. De onafhankelijkheid van de rechtspraak in Polen blijft onder druk staan. Het wetsvoorstel dat nu voorligt in het Poolse parlement is slechts een druppel in de oceaan, en komt geen stap dichterbij in het voldoen aan de uitspraken van het Europees Hof over de Poolse rechtsstaat. Nu de Commissie akkoord geeft zal de Raad, waaronder het Nederlandse Kabinet, de poot stijf moeten houden.”