Alleen nog elektrische auto’s en busjes vanaf 2035

Alleen nog elektrische auto’s en busjes vanaf 2035

De Milieucommissie van het Europees Parlement stemt vandaag over het terugdringen van de CO2-uitstoot van auto’s en bestelwagens. In het voorstel mogen producenten vanaf 2035 in de Europese Unie alleen nog maar elektrische auto’s en busjes maken.

Het voorstel van Jan Huitema van de VVD kan op mijn steun rekenen. De ‘vroemvroempartij’ zet een historische stap richting het einde van de benzine-auto. Personenauto’s en bestelwagens zijn verantwoordelijk voor 14,5% van de totale CO2-uitstoot in Europa. We kunnen dus goede winst behalen voor het klimaat wanneer we deze uitstoot stoppen.

Betaalbaar

Het voorstel bepleit een langzame afbouw van benzine-auto’s en busjes, te beginnen in 2025 en dan met tussendoelen in 2027, 2030 en 2035. Niet alleen het jaar 2035 is belangrijk, maar ook de tussentijdse doelen.

Daardoor versnellen we namelijk nu al de productie van elektrische auto’s en creëren we al ruim voor 2035 een goed ontwikkelde tweedehands en derdehands markt. Zo worden elektrische auto’s voor iedereen een betaalbare en realistische optie.

Spannende stemming

De stemming wordt spannend, het zal aankomen op enkele stemmen of het voorstel de goedkeuring krijgt in de Milieucommissie. De politieke groepen S&D, Renew en de Groenen steunen de uitfasering van de verbrandingsmotor in 2035. Maar de grootste groep – de EVP waar het CDA onder valt – wil niet zo ambitieus zijn.

Het wetsvoorstel is onderdeel van een heel pakket aan klimaatwetsvoorstellen die de Europese Commissie vorige zomer deed. De komende weken stemt de milieucommissie over meer voorstellen. In juni stemt het hele Europese Parlement dan over alle wetsvoorstellen en bepaalt daarmee haar positie voordat ze de onderhandelingen ingaan met de lidstaten over de uiteindelijke wetten.