Voor een ambitieuze en bindende klimaatwet

Door Mohammed Chahim op 10 september 2020

Donderdag en vrijdag stemt de milieucommissie over de Klimaatwet. Een belangrijke stemming omdat het Europees Parlement het voorstel van de Commissie op verschillende vlakken wil aanscherpen. De klimaatdoelstellingen moeten ambitieuzer én bindend worden.

Een belangrijk aspect aan deze klimaatwet is dat we duidelijk maken dat de klimaatdoelstellingen gelden voor alle lidstaten. Het speelveld in de EU moet gelijk zijn. Om de doelstellingen van Parijs te halen, zullen we allemaal moeten bijdragen.

Eerder deze week werd al bekend dat de Commissie het doel voor 2030 voor de vermindering van broeikasgassen wil opschalen van 40% naar minstens 55%. Dit is een stap in de goede richting, maar nog niet voldoende. Tijdens deze stemming zullen we de lijn van de sociaal-democratische rapporteur volgen, om het doel voor 2030 vast te leggen op 60%.

Om de doelstellingen van Parijs te halen, zullen we allemaal moeten bijdragen

Het is nu wachten op het resultaat van de milieucommissie dat hopelijk de toon voor de plenaire stemming in oktober zal zetten.

We zijn het er allemaal over eens dat we moeten toewerken naar klimaatneutraliteit in 2050. Om dit doel te halen hebben we echt ambitieuze tussendoelstellingen nodig voor 2030 en 2040. Daarom steun ik de ijverige aanpak van onze rapporteur. Deze klimaatwet is ook goed voor het bedrijfsleven. De wet schept een kraakhelder kader waar het bedrijfsleven mee aan de slag kan, we nemen de laatste onduidelijkheden weg.

Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Mohammed Chahim (Fez, 18 april 1985) is sinds 4 juli 2019 namens de PvdA lid van het Europees Parlement.  “De PvdA is voor mij de partij die staat voor gelijke kansen voor iedereen, een partij die helpt mensen te emanciperen. Als kind van migrantenouders ben ik hiervan een levend voorbeeld. Ik wil me inzetten voor een inclusieve samenleving. Helaas is

Meer over Mohammed Chahim