Betere bescherming werknemers tijdens corona

Door Agnes Jongerius op 11 juni 2020

Onder druk van de Sociaaldemocraten en de Groenen heeft de Commissie garanties gegeven over de gezondheid en veiligheid van werknemers op hun werkplek. Verpleegkundigen, vakkenvullers, chauffeurs en schoonmakers riskeren dagelijks hun gezondheid om onze samenleving in stand te houden tijdens deze pandemie en hebben daarom de best mogelijke bescherming nodig.

Het dreigingsniveau van corona is nu vastgesteld op 3+. Dit houdt in dat werknemers dezelfde bescherming krijgen als in de hoogste categorie 4, zonder dat dit de zoektocht naar een vaccin zal vertragen. Zo is er een uitzondering voor laboratoria die werken aan een medicijn tegen corona.

Voor werknemers heeft de Commissie de volgende garanties gesteld; werkgevers moeten werknemers schriftelijke informeren over alle veiligheids- en voorzorgmaatregelen. Dit zorgt voor een betere bescherming op de werkvloer en dat leidt tot meer transparantie.

Ik ben erg tevreden dat de Commissie nu toezegt lidstaten verantwoordelijk te maken voor de betere bescherming van werknemers.

Ik ben erg tevreden dat de Commissie nu toezegt lidstaten verantwoordelijk te maken voor de betere bescherming van werknemers. Werknemers verdienen meer dan alleen applaus, zij hebben recht op een veilige werkplek.

Om ervoor te zorgen dat werkgevers zich ook aan deze regels houden, zegt de Commissie toe dat inspecteurs worden ingezet om de naleving van deze regels te controleren. Hiermee hebben we een stok achter de deur om voor echte naleving te zorgen. Zo moeten werkgevers wel hun verantwoordelijkheid nemen.

Het is essentieel ervoor te zorgen dat we niet alleen de werknemers van vandaag beschermen, maar ook die van morgen.

Belangrijker nog is de toezegging van de Commissie dat de richtlijn die hier van toepassing is, herzien zal worden. In de huidige regels staat de situatie van een pandemie niet eens beschreven. Wetenschappers hebben al aangegeven dat in de toekomst dit soort situaties kunnen voorkomen. Daarom is het essentieel ervoor te zorgen dat we niet alleen de werknemers van vandaag beschermen, maar ook die van morgen.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Als Europarlementariër namens de PvdA hou ik me in mijn tweede termijn in het Europees Parlement met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Europa heeft een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet er scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een

Meer over Agnes Jongerius