Consumenten kunnen voortaan grensoverschrijdend hun gelijk halen

Consumenten kunnen voortaan grensoverschrijdend hun gelijk halen

Na lange onderhandelingen, die ik voerde namens de sociaaldemocraten, zijn het Europees Parlement en de Raad het eens geworden over een Europese wet rond massaschade. De wet maakt het mogelijk voor consumenten om in heel Europa collectief een zaak aan te spannen wanneer een bedrijf ze benadeelt.

Dit is voor consumenten een belangrijke stap voorwaarts. Via deze wet kunnen consumenten uit heel Europa gezamenlijk een zaak aanspannen.

In Nederland kunnen consumenten via de WAMCA – de wet afwikkeling massaschade – al gezamenlijk een zaak aanspannen. De nieuwe Europese wet maakt dit nu ook grensoverschrijdend mogelijk. Recente schandalen als Dieselgate of Cambridge Analytica hebben laten zien dat een handelaar in een ander land, ook Nederlanders kan duperen. Tot nu toe hadden die consumenten geen mogelijkheid om in een ander land dan waar ze wonen hun schade te verhalen. Via deze wet kunnen consumenten uit heel Europa eindelijk gezamenlijk een zaak aanspannen.

De wet probeert ook consumentenorganisaties in heel Europa een steuntje in de rug te geven.

Lidstaten moeten ervoor zorgen dat consumentenorganisaties op een doeltreffende manier hun consumenten beschermen. Op hun beurt moeten andere lidstaten die organisaties erkennen wanneer deze in hun land een zaak brengen. Ook stelde het Parlement veilig dat organisaties betere toegang tot financiering hebben.

De lidstaten probeerden de COVID19-crisis aan te grijpen om de nieuwe wet op cruciale punten te verzwakken, namelijk de rechten van luchtvaart- en treinreizigers. Het Parlement heeft die pogingen kunnen afslaan. Bescherming van nationale vervoersmaatschappijen gaat niet boven consumentenbescherming.