Een nieuwe Sociale Agenda voor Europa is nu nodig

Een nieuwe Sociale Agenda voor Europa is nu nodig

Juist wanneer het moeilijk is, moeten we onze blik op de horizon richten. We moeten sociale vooruitgang mogelijk maken voor iedereen in Europa! Ik geef daarom het startschot voor de nieuwe Sociale Agenda van Europa.

  • Met hogere minimumlonen, zodat niemand aan het einde van de maand hoeft te kiezen tussen warm water of warm eten.
  • Met een verbod op nul-urencontracten, zodat je ook eens plannen kunt maken en zeker bent van je inkomen.
  • Met meer betaalbare sociale huurwoningen, zodat starters pas echt aan de toekomst kunnen beginnen.

Dit zijn de uitdagingen waar we in Nederland en in Europa voor staan: ons eerlijk door de crisis slaan, waarbij we niemand mogen vergeten.

Ik heb concrete voorstellen voor hogere lonen, zekere contracten en het aanpakken van uitzendbureaus, het tegengaan van jeugdwerkloosheid, het dichten van de loonkloof en het recht op onbereikbaarheid na je werk.

We moeten ons eerlijk door de crisis slaan met bindende sociale doelen.

Eurocommissaris Schmit van werkgelegenheid en sociale zaken heeft de voorstellen in het Europees Parlement in ontvangst genomen. Ik roep hem op om ze te omarmen en te beklinken op de Sociale Top in Porto komend jaar in mei.

Iedereen moet zeker kunnen zijn van hogere minimumlonen, zekere contracten en een betaalbare woning!

We moeten ons eerlijk door de crisis slaan, met bindende sociale doelen, zodat iedereen zeker kan zijn van hogere minimumlonen, zekere contracten en een betaalbare woning!