Een socialer Europa in 2030

Door Agnes Jongerius op 10 december 2020

Tijdens mijn mandaat als Europarlementariër heb ik één doel: Een socialer Europa in 2030.

Dat betekent hogere minimumlonen zodat je aan het einde van de maand niet moet kiezen tussen warm eten of warm water. Meer sociale huurwoningen omdat iedereen een dak boven zijn hoofd verdient. En een einde aan nulurencontracten zodat starters echt aan hun toekomst kunnen denken.

Met mijn rapport geef ik de politieke aftrap voor een socialer Europa. Daarin staan tien concrete voorstellen om Europa socialer te maken, met bindende doelen. Dat doe ik niet alleen.

Denk en discussieer mee! Ga naar sociaaleuropa.nl en deel jouw verhaal #SocialRights

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Als Europarlementariër namens de PvdA hou ik me in mijn tweede termijn in het Europees Parlement met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Europa heeft een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet er scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een

Meer over Agnes Jongerius