Een socialer Europa in 2030

Een socialer Europa in 2030

Tijdens mijn mandaat als Europarlementariër heb ik één doel: Een socialer Europa in 2030.

Dat betekent hogere minimumlonen zodat je aan het einde van de maand niet moet kiezen tussen warm eten of warm water. Meer sociale huurwoningen omdat iedereen een dak boven zijn hoofd verdient. En een einde aan nulurencontracten zodat starters echt aan hun toekomst kunnen denken.

Met mijn rapport geef ik de politieke aftrap voor een socialer Europa. Daarin staan tien concrete voorstellen om Europa socialer te maken, met bindende doelen. Dat doe ik niet alleen.

Denk en discussieer mee! Ga naar sociaaleuropa.nl en deel jouw verhaal #SocialRights