Eindelijk een Europese wet tegen geweld tegen vrouwen

Eindelijk een Europese wet tegen geweld tegen vrouwen

Een stuk van Vera Tax en Iratxe Garcia Perez

Mensen die zoals wij actief zijn in de Europese politiek weten hoe moeilijk het is om vooruit te komen, om 27 lidstaten bijeen te brengen. Het is nog moeilijker in een politiek systeem dat wordt gedomineerd door patriarchale structuren, met soms zelfs trekjes van vrouwenhaat. Sofagate-achtige scènes, waarin de voorzitter van de Commissie wordt genegeerd en betutteld door buitenlandse leiders, zijn voor ons geen verrassing

Dit is slechts het topje van de ijsberg. Ongelijke behandeling is de dagelijkse realiteit voor de meeste vrouwen. Hoewel we vooruitgang boeken op gebieden als gelijke lonen of het breken van het glazen plafond van bedrijven, is de wreedste vorm waarschijnlijk het meest verborgen en daarom het moeilijkst uit te roeien: gendergerelateerd geweld.

Successen

De afgelopen jaren hebben we behoorlijk wat successen geboekt op het gebied van gendergelijkheid, onder andere dankzij het aandringen van progressieve partijen. We hebben nu vrouwen aan het hoofd van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank; een genderevenwichtig college van Eurocommissarissen en verplichte quota voor vrouwen in raden van bestuur.

Elke dag sterven er in de Europese Unie zeven vrouwen als gevolg van gendergerelateerd geweld

Maar we hebben ook een aantal cruciale zaken nog niet opgelost en een plicht tegenover de meest kwetsbare vrouwen, degenen die het slachtoffer zijn van geweld alleen omdat ze vrouw zijn.

Voorpagina

Elke dag sterven er in de Europese Unie zeven vrouwen als gevolg van gendergerelateerd geweld. In de meeste gevallen door hun partner. Tussen de twaalf en vijftien procent van de vrouwen heeft regelmatig met geweld te maken.

Ze halen geen voorpagina’s, maar hebben onze hulp hard nodig om uit die cirkel van wanhoop te ontsnappen. De Europese Socialisten en Democraten pleiten al jaren voor een Europese strategie tegen geweld tegen vrouwen, inclusief bindende maatregelen. Dit is de reden waarom we bij het aantreden van de huidige Europese Commissie een wetgevingsvoorstel eisten om een einde te maken aan dit probleem.

Er zijn meer dan twee jaar verstreken en eindelijk heeft de Commissie aangekondigd dat zij op 8 maart aanstaande een richtlijn zal presenteren ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Nieuwe richtlijn

Vanwege de weerstand van sommige lidstaten in de Raad zijn we er helaas niet in geslaagd geweld tegen vrouwen op te nemen als misdaad in de Europese verdragen. Geweld tegen vrouwen is een ernstig misdrijf en moet als zodanig worden beschouwd, net zoals dat al gebeurt bij mensenhandel en seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen.

Geweld tegen vrouwen is een ernstig misdrijf en moet als zodanig worden beschouwd

De nieuwe richtlijn zal bijzondere aandacht besteden aan preventie-, ondersteunings- en beschermingsmaatregelen. Het moet de lidstaten ook verplichten geweld door een intieme partner als een beslissende factor bij de behandeling van voogdijzaken mee te laten tellen.

Wereldwijde strategie

Deze richtlijn is onderdeel van een wereldwijde strategie die nog veel meer andere juridische instrumenten nodig heeft. Ook is er behoefte aan concrete acties gericht op het veranderen van de mentaliteit, het blootleggen van het onrecht en het stoppen van het verspillen van talent en het denigreren van hun waardigheid.

We moeten seksuele intimidatie op nieuwe terreinen aanpakken, zoals bijvoorbeeld van sport – waar we in de 21e eeuw nog steeds onaanvaardbaar gedrag zien – tot internet en nieuwe technologieën, waar vrouwen 27 keer meer kans hebben om te maken te krijgen met intimidatie dan mannen.

Internationale vrouwendag

Op 8 maart, internationale vrouwendag, zetten we weer een stapje in de goede richting met de Europese richtlijn. Maar we hebben nog een lange weg te gaan in Nederland, in Europa en in de rest van de wereld.

In deze dagen zijn onze gedachten vooral bij vrouwen in oorlogsgebied

We vergeten de Afghaanse vrouwen niet, net zomin als meisjes die het slachtoffer zijn van genitale verminking of gearrangeerde huwelijken. Maar in deze dagen zijn onze gedachten vooral bij vrouwen in oorlogsgebied, en onze harten zowel bij die Oekraïense vrouwen die besloten te blijven en voor hun land te vechten als bij degenen die zijn ontsnapt en een veilig toevluchtsoord proberen te vinden, velen met kleine kinderen of bejaarden.