EP stemt over Europees Sociaal Fonds (ESF+) van bijna 100 miljard euro

EP stemt over Europees Sociaal Fonds (ESF+) van bijna 100 miljard euro

Vanmiddag debatteer ik over de verlenging van het ESF+. Dit sociale fonds investeert in mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, in het verzorgen van omscholing en begeleiding naar werk voor jongeren en sociaal kwetsbaren.

Door gekissebis over centen dreigden jobcoaches in Nederland de afgelopen jaren ontslagen te worden. Rutte III was namelijk niet bereid om succesvolle projecten die mede gefinancierd werden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) te verlengen. Dit terwijl het fonds juist investeert in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Er is bijna 100 miljard euro ter beschikking in het fonds voor de komende zeven jaar; dat komt neer op zo’n 10% van het de totale EU-begroting. Naar schatting gaat zo’n 413 miljoen euro daarvan naar Nederland. Naast werkloosheidbestrijding vormt het tegengaan van (kinder)armoede in Europa speerpunt binnen het sociale fonds.  

Elk kind heeft recht op een gevulde maag voor het naar school gaat, op een dak boven het hoofd en op gezondheidszorg.

We kunnen niet langer accepteren dat kinderen in Europa in armoede leven. In Nederland groeien zo’n 270.000 kinderen op in armoede, en de verwachting is dat deze cijfers zullen stijgen. De coronacrisis onderschrijft nogmaals het belang van steun voor kwetsbare groepen, daarom is het van groot belang dat Europa deze sociale subsidie doorzet in de komende jaren.