Europa bevrijdt het internet van almachtige Amerikaanse Big Tech

Europa bevrijdt het internet van almachtige Amerikaanse Big Tech

Gisteren stemde een meerderheid in het Europees Parlement in met de Digitale Markten Wet (DMA). Deze wet gaat de marktmacht van de allergrootste Big Tech-bedrijven inperken. We zijn getuige van de grootste lobbyoperatie die Brussel ooit heeft gezien. Toch heeft het parlement vandaag ingestemd met een voorstel dat de marktmacht van techconglomeraten drastisch gaat inperken.

De Digitale Markten Wet (DMA) werd een jaar geleden gepresenteerd door de Europese Commissie met als doel machtsmisbruik van Big Tech onmogelijk te maken. Sindsdien hebben de onderhandelaars in het Europees Parlement zeventien verplichtingen en verboden uitonderhandeld die moeten gaan gelden voor de zogeheten poortwachters als Facebook, Google en Apple.

Het veelomvattende voorstel pakt onder meer ‘tracking en targetting’ op het internet aan. Een absolute noodzaak. Deze ’tracking’ advertenties zorgen voor een massale schending van onze privacy. Bovendien gaat het ten koste van traditionele media en het midden- en kleinbedrijf. Van elke euro aan advertenties steken Facebook en Google ruim 50 cent in hun zak. Ik pleit voor een verbod op ’tracking’ advertenties. Het is een sterk begin dat we vandaag al besloten hebben dat minderjarigen niet langer als doelgroep ingezet mogen worden.

Twee andere belangrijke onderdelen waar het parlement het vandaag over eens is geworden, is interoperabiliteit en de aanpak van agressieve overnames. Interoperabiliteit is een sleutelwoord om de macht van techconglomeraten te breken. We breken hiermee systemen open waardoor we voortaan van Signal naar WhatsApp kunnen communiceren. Daarnaast maken agressieve overnames het mogelijk om innovatie en concurrentie tegen te houden. De DMA gaat meer informatie eisen over alle overnames om zo concurrentie beter te borgen.