Europa is klaar voor klimaat

Europa is klaar voor klimaat

Zo meteen presenteert de Europese Commissie een enorm pakket aan wetsvoorstellen om de klimaatdoelen te kunnen behalen. Deze wetsvoorstellen dragen de naam ‘fit for 55’, verwijzend naar de 55% minder CO2-uitstoot die Europa in 2030 behaald moet hebben. Als sociaaldemocratische delegatie in het Europees Parlement zien we de Green Deal van onze partijgenoot Frans Timmermans in eerste plaats als een kans, en niet als een bedreiging. Een kans om de energietransitie eerlijk te laten verlopen waarbij de grootste vervuilers het meeste zullen betalen.

De komende maanden en jaren zijn cruciaal voor het slagen van Europees klimaatbeleid. Nu dit pakket er is, kan niemand zich nog verstoppen achter beloftes en ambities. We moeten aan de slag met het doorvoeren van echte systeemveranderingen in alle klimaatwetgeving.

Twee vliegen in één klap

Naast de verwachte herziening van bestaande klimaatwetten, bevat het pakket ook veel nieuwe elementen. Zo presenteert de Commissie een voorstel voor een CO2-heffing aan de Europese buitengrens, die industrie buiten Europa verplicht te betalen voor hun CO2-uitstoot. Zo vangen we twee vliegen in één klap. We verplichten bedrijven buiten Europa om groener te produceren en creëren een gelijk speelveld.

Tijd van ambities en beloftes is voorbij, nu moeten we echt aan het werk

Dit is hét mechanisme dat we nodig hebben om de vrije uitstootrechten van Europese industrieën af te bouwen. Het beschermt namelijk tegen zogenaamde ‘koolstoflekken’, terwijl het tegelijkertijd landen buiten de EU stimuleert om te vergroenen.

Sociale transitie

Om onze klimaatdoelen te halen, worden ook de maritieme en de luchtvaartsector toegevoegd aan het emissiehandelssysteem (ETS). Verrassender is dat de Commissie ook een ETS wil introduceren voor wegtransport en de gebouwde omgeving. Als sociaaldemocraat ben ik bezorgd over de sociale impact van zo’n maatregel. Je huis verwarmen en naar je werk rijden met de auto moet voor iedereen betaalbaar blijven.

Zonnepanelen op je dak en elektrisch rijden moet niet voorbehouden zijn aan mensen die het zich kunnen permitteren. Energietransitie treft en betreft ons allemaal. We moeten onze uitstoot verminderen en vervuiling belasten. De komende maanden ga ik me keihard inzetten om deze transitie zo eerlijk mogelijk te laten verlopen.