Europees Parlement sleept Commissie voor de rechter om rechtsstaat te beschermen

Europees Parlement sleept Commissie voor de rechter om rechtsstaat te beschermen

Met grote meerderheid neemt het Europees Parlement een resolutie aan om de Europese Commissie te dwingen op te treden tegen rechtsstaatschendingen. Sinds 1 januari kan de Europese Commissie landen die de rechtsstaat schenden korten op hun subsidies. Maar de Europese Commissie heeft ruim vijf maanden later het mechanisme nog steeds niet gebruikt.

Voor het Parlement is de maat vol. Reeds in maart stelde het een ultimatum, en nu die deadline voorbij is en er nog steeds niet wordt opgetreden, stapt het Parlement naar het Europees Hof om actie af te dwingen.

Zware middelen

“We halen het zwaarste middel uit de kast om de Commissie tot actie te dwingen”, vertelt lid van de begrotingscontrolecommissie Lara Wolters. “Dat is nodig, want de druk van landen als Polen en Hongarije op Europese kernwaarden is zwaar.”

“Het is zorgelijk dat de Commissie onder die druk treuzelt met het gebruik van dit nieuwe instrument om rechtsstaatschenders te bestraffen. Want iedere dag dat er Europees belastinggeld in zakken van autocraten verdwijnt, of wordt gebruikt door regeringen die NGOs bedreigen of journalisten intimideren, is een verloren dag.”

Virus van autocratisering

“Dit mechanisme is een cruciaal middel om het ‘virus van autocratisering’ tegen te gaan”, gaat Thijs Reuten verder. Hij komt vanuit de commissie Burgervrijheden op voor democratie en rechtsstaat. “We zijn dit verschuldigd aan de EU-inwoners van deze landen die wél geloven in de rechtsstaat, in persvrijheid en in fundamentele vrijheden.”

“Wanneer we niet effectief ingrijpen, tast dit ook onze geloofwaardigheid buiten de EU ernstig aan. We verwachten nu echt actie van de Commissie.”

Nu de resolutie is aangenomen, heeft de Commissie maximaal twee en een halve maand om op te treden. Als ze dat niet doen, beslist de commissie Juridische zaken van het Europees Parlement binnen een nieuwe termijn van twee maanden of de zaak voor het Hof gebracht wordt. Lara Wolters is eindverantwoordelijke op deze geschillenprocedure.