Europees wetsvoorstel circulaire economie: einde aan de wegwerpeconomie

Europees wetsvoorstel circulaire economie: einde aan de wegwerpeconomie

Van kleding tot wasmachines en goedkope bouwmaterialen: jaarlijks belandt maar liefst 2,5 miljard ton aan producten op de afvalberg in de Europese Unie. Dit weggooimodel moet op de schop en daarom presenteert de Europese Commissie vandaag een pakket wetsvoorstellen voor een circulaire economie.

Dit is een model gericht op het verlengen van de levensduur van producten en kostbare grondstoffen te hergebruiken door meer te repareren en recyclen, en zo de hoeveelheid afval te verminderen. Niet alleen moeten we op een andere manier consumeren, maar vooral aan de productiekant is een duurzame wereld te winnen.

Energie-efficiënte apparaten, auto-accu’s die in eigendom blijven van de fabrikant en het recht op reparatie van je iPhone zijn niet langer toekomstmuziek, maar worden heel binnenkort de norm in Europa.

We moeten bij het design van het product al nadenken over zijn gehele levensloop. Energie-efficiënte apparaten, auto-accu’s die in eigendom blijven van de fabrikant en het recht op reparatie van je IPhone zijn niet langer toekomstmuziek, maar worden heel binnenkort de norm in Europa.

Onderdeel van de voorstellen die de Commissie vandaag presenteert, is de ecodesignrichtlijn die betrekking heeft op het zo energie-efficiënt mogelijk ontwikkelen van producten. Wasmachines bijvoorbeeld met een te hoge wattage worden dankzij deze richtlijn straks verboden in de Europese Unie. Naast minimumeisen voor milieuprestaties van producten, doet de Commissie ook een concreet voorstel om textiel en bouwmaterialen te verduurzamen door hun productie en grondstofgebruik efficiënter te maken. Meer dan 90% van het verlies aan biodiversiteit, de druk op watervoorzieningen en de helft van alle broeikasgasemissies zijn het gevolg van de winning en verwerking van grondstoffen.

Ruim een jaar terug riep het Europees Parlement al op dat nieuwe producten duurzaam, volledig recyclebaar en chemisch veilig moeten zijn. Hiervoor wil het bindende voorschriften voor producten die op de Europese markt worden gebracht. Het Parlement riep op de duurzaamste bedrijven, producten en materialen voordeel te geven op markt. Ik hoop dat de Commissie deze aanbevelingen overneemt in haar voorstel, maar pas op: We moeten niet gaan overreguleren; er moet ruimte blijven voor de industrie om zelf te kijken waar de meeste vooruitgang is te boeken op het gebied van circulariteit. In Brussel schetsen we de kaders per product, te beginnen met producten die een grote voetafdruk hebben, zoals textiel, meubilair, elektronica, staal en chemicaliën.