Europees wetsvoorstel voor minimumlonen zet zoden aan de dijk, óók in Nederland

Europees wetsvoorstel voor minimumlonen zet zoden aan de dijk, óók in Nederland

De Europese Commissie presenteerde vandaag haar langverwachte voorstel voor een Europese wetgeving op minimumlonen. Vakkenvullers, huishoudelijk werkers, medewerkers in de kraamzorg en al die anderen die onmisbaar bleken tijdens de coronacrisis verdienen hogere lonen.

Dit voorstel zet stappen in de goede richting voor Europa én Nederland. Het schept voorwaarden waaraan een fatsoenlijk minimumloon moet voldoen in ieder Europees land. Ik ben enorm blij dat de vakbonden en de werkgevers voortaan standaard betrokken zullen worden bij het vaststellen van de hoogte van minimumlonen.

De richtlijn voor Europese minimumlonen omvat voorstellen die werknemers in heel Europa meer zekerheid geven.

De richtlijn stelt dat landen er werk van moeten maken dat meer werknemers onder een goede cao vallen. Daarnaast worden regeringen verantwoordelijk om maatregelen te nemen tegen intimidatie van werknemers en vakbonden, en zullen arbeidsinspecteurs gerichter controleren op misstanden.

Ook de Nederlandse overheid moet aan de bak. Bij alle overheidsopdrachten via aanbestedingen is de overheid straks verantwoordelijk dat het minimumloon of het geldende cao-loon betaald wordt aan de uitvoerende werknemers. Praktijken zoals bij de ondertunneling van de A2 bij Maastricht – waar bouwvakkers onderbetaald werden – kunnen niet langer.

Maar in dit wetsvoorstel is ook ruimte voor verbetering. Ik ben tegen uitzonderingen op minimumlonen, zoals het minimumjeugdloon. Het is niet voor niets een ondergrens. De economie in Europa moet worden aangezwengeld en de koopkracht van mensen moet toenemen. Ook hierop kan het wetsvoorstel van de Commissie nog sterker.

Ik zal inzetten op het verhogen van de minimumlonen, door een ondergrens voor te stellen van minimaal 60% van het mediaan loon en ten minste 50% van het gemiddelde loon dat werknemers in een land verdienen.

Iedere werknemer in Europa verdient een leefbaar loon, zei de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen tijdens haar aantreden. Aan die belofte ga ik haar houden. De race naar boven voor iedereen is het doel van dit wetsvoorstel. Een goede stap om oneerlijke concurrentie in heel Europa tegen te gaan!