Europese Commissie verplicht ABP en ING tot duurzaamheid

Europese Commissie verplicht ABP en ING tot duurzaamheid

De tijd van mooie praatjes is voorbij. ING en ABP kunnen niet langer wegkijken van hun gigantische investeringen in olie en gas. Met de voorstellen van de Europese Commissie die duurzaamheid verankeren in de Europese financiële markten vangen we twee vliegen in een klap: we beperken financiële risico’s en beschermen onze planeet.

Vandaag publiceert de Europese Commissie een ambitieus plan om duurzaamheid te verankeren in de Europese financiële markten. Met de aangekondigde wetswijzigingen moeten banken en verzekeraars duurzaamheidsrisico’s meenemen in hun besluitvorming en moeten pensioenfondsen opvolging geven aan de duurzaamheidswensen van hun deelnemers.

Risicovolle investeringen

Investeringen in fossiele brandstoffen brengen veel risico’s met zich mee. Niet alleen dragen ze bij aan de opwarming van de aarde, ze lopen ook het risico hun waarde te verliezen. Wetenschappers geven aan dat om aan de verplichtingen van het Parijsakkoord te voldoen, we nog maar 10 tot 15 jaar gebruik kunnen maken van fossiele brandstoffen.

Om een grote financiële crisis te voorkomen, moet de sector zich nu bekeren en bijdragen aan een duurzame samenleving

Nu overheden hard werk maken van de transitie naar een duurzame economie, betekent dit dat investeringen in olie- en gasvelden of raffinaderijen snel hun waarde verliezen. ABP investeert nu meer dan €15 miljard in fossiele brandstoffen. ING had in 2019 bijna €4 miljard aan investeringen in de sector. Onze pensioenen en bankdeposito’s komen in gevaar als veel van deze investeringen onrendabel blijken. Om een grote financiële crisis te voorkomen, moet de sector zich nu bekeren en bijdragen aan een duurzame samenleving. Alleen zo kan de financiële sector hun bestaansrecht – of ‘licence to operate’ – behouden.

Groene obligaties

Naast een breed plan om vervuilende investeringen te ontmoedigen, presenteert de Commissie vandaag ook een wetsvoorstel om duurzame investeringen aantrekkelijker te maken. Het betreft een voorstel voor een standaard voor groene obligaties, waarmee investeerders makkelijker duurzame investeringen kunnen identificeren, en bedrijven en landen eenvoudiger geld kunnen aantrekken voor duurzame investeringen.

Groene obligaties helpen investeerders hun geld duurzaam in te zetten. De standaard moet echter wel betrouwbaar zijn. We zien nu al pogingen van landen zoals Duitsland om er makkelijk vanaf te komen. Ze willen een andere definitie van duurzaamheid hanteren dan de definitie die geldt voor de private sector. Daardoor dreigt er een schadelijke dubbele standaard te ontstaan. Duurzame beleggingen moeten hetzelfde zijn voor overheden en bedrijven.