Europese verkiezingsdag 9 mei

Europese verkiezingsdag 9 mei

In een stemming die erom spande nam het Europees Parlement vandaag een initiatiefvoorstel aan voor een nieuwe opzet van de Europese verkiezingen. De veranderingen zouden een welkome vernieuwing betekenen.

Het Europees Parlement wordt momenteel direct verkozen, de Europese Commissie niet. Volgens mij moet dit anders. De voorzitter van de Europese Commissie moet iemand zijn die Europeanen kunnen herkennen. Iemand van wie ze de standpunten en de politieke kleur kennen.

Frans Timmermans was in 2019 het gezicht van de sociaaldemocraten in heel Europa, en toch konden alleen Nederlanders op hem stemmen. Daar kunnen we met zo’n Europese lijst verandering in brengen, en dat komt de democratie alleen maar ten goede.

Zo’n Europese lijst zou overigens naast – en niet in plaats van – de Nederlandse lijst met kandidaten bestaan. Tijdens het stemmen krijg je twee stembiljetten, je mag dus twee keer het bolletje rood kleuren.

Meer vrouwen op kieslijsten

Ook ben ik tevreden over de mogelijkheid voor leden van het Europees Parlement om tijdelijk vervangen te worden in het geval van zwangerschaps-, ouderschaps- of ziekteverlof. Ik oefende binnen het Parlement met succes druk uit om zo’n regeling in het initiatief op te nemen. Vandaag stemde een grote meerderheid voor.

Daarnaast zorgt het vandaag gestemde initiatief voor verankering voor meer vrouwen op Europese kieslijsten. 39% van de huidige parlementsleden zijn vrouw en dat kan beter. Het is dus mooi dat we als parlement een lans breken voor kieslijsten met evenveel mannelijke en vrouwelijke kandidaten.

Verkiezingsdag op 9 mei

Ten laatste draagt een gezamenlijke verkiezingsdag in Europa bij aan meer aandacht voor de Europese verkiezingen. 9 mei is op dit moment de Dag van Europa, een perfect moment om met 375 miljoen Europeanen naar de stembus te gaan om samen de koers in Europa te bepalen.

Het zojuist aangenomen voorstel wordt nu naar de Raad gestuurd. Daar buigen de lidstaten zich erover, waarna het Parlement opnieuw stemt. Het is nu zaak de lidstaten te overtuigen van de noodzaak van dit soort modernisering bij de volgende verkiezingen, en dat zal nog wel een taaie klus worden. Hoe het ook verder gaat, het is belangrijk dat het Parlement zich blijft bezighouden met nadenken over verdere modernisering en democratisering in Brussel. Europese kiezers voelen nog te vaak een afstand tot de Europese politiek en die moeten we proberen te doorbreken.