Europese wet maakt cryptosector volwassen

Europese wet maakt cryptosector volwassen

Zojuist hebben we in het parlement een wetsvoorstel aangenomen om witwassen via cryptomunten aan te pakken. Bestaande eisen voor banktransacties moeten ook gaan gelden voor transacties van cryptomunten.

Al langer zette ik me namens de sociaaldemocraten in voor strikte eisen voor cryptotransacties, tot ongenoegen van de cryptosector. Maar laat die cryptokids maar eens volwassen worden. De cryptosector wil graag serieus genomen worden, maar neemt zijn eigen verantwoordelijk voor de veiligheid van onze economie en samenleving totaal niet serieus. Crypto’s zijn geen speelgoed.  En zeker met een onwelwillende sector is strikte regulering nodig om het publieke belang veilig te stellen.

“De cryptokids moeten volwassen worden.”

Lugubere geldstromen

Het wetsvoorstel beoogt dat dienstverleners van cryptotransacties, net als banken, informatie van de verzender en ontvanger moeten bewaren en verifiëren, en autoriteiten moeten inlichten bij risicovolle transacties. Deze plannen hebben tot een golf van verontwaardiging geleid bij de sector. De cryptosector is fel gekant tegen de Europese wetgeving en ziet deze als “Europese onderdrukking”, zoals bleek uit bijvoorbeeld een oproep aan haar klanten van cryptogigant Coinbase. Dit leidde tot een stortvloed van e-mails en actie op sociale media. Ondertussen faciliteert cryptogeld lugubere geldstromen. Vooral vanaf de zogenoemde ‘unhosted wallets’ (anonieme portemonnees) is het eenvoudig om geld van criminele bronnen te verzamelen en wit te wassen, of deze door te sturen naar terroristische groepen. Bij deze transacties komt geen dienstverlener aan te pas.

Anonieme portemonnees

Met onze voorstellen komt er een dijk tussen de gereguleerde en de ongereguleerde delen van de markt. Dienstverleners moeten checks doen op de identiteit achter iedere ‘anonieme portemonnee’ wanneer deze een transactie naar hen doet, of een van hun klanten cryptomunten naar een anonieme portemonnee wilt overmaken. Zo kunnen toezichthouders deze geldstromen beter monitoren. Criminele cryptomunten komen nu nog te gemakkelijk ons systeem in.