Geen strobreed meer in de weg voor hogere minimumlonen in Nederland en Europa

Geen strobreed meer in de weg voor hogere minimumlonen in Nederland en Europa

Het Europees Parlement zet een grote stap richting Europese wetgeving voor eerlijke minimumlonen. Tijdens de plenaire stemming werd vorige week het onderhandelingsmandaat van Agnes Jongerius en haar Duitse co-rapporteur Dennis Radtke aangenomen.

Het wetsvoorstel voor de Europese richtlijn steunt op twee benen. Aan de ene kant zorgt het ervoor dat wettelijke minimumlonen een toereikend loon en zekerheid van bestaan voor het hele gezin moeten garanderen. Daarbij moet de koopkracht van werknemers, via een boodschappenmand van essentiële goederen en diensten, voor het vaststellen van de hoogte ervan in ogenschouw worden genomen.

Het is de hoogste tijd dat de vakkenvullers, de medewerkers in de kraamzorg, logistiek medewerkers, en al die andere werknemers die onmisbaar bleken tijdens de coronacrisis eindelijk een eerlijk loon gaan verdienen. Met deze wetgeving trekken we minimumlonen omhoog in Nederland en in heel Europa.

Nederland haalt de norm niet

Europese lidstaten moeten jaarlijks rapporteren of hun minimumlonen nog steeds toereikend zijn, bijvoorbeeld getest ten opzichte van de internationale norm van minimaal 50% van het gemiddelde brutoloon en 60% van het mediaan brutoloon, en deze anders in overleg met sociale partners aanpassen. Samen met nog 22 andere Europese landen haalt Nederland die norm op dit moment niet.

Het is de hoogste tijd dat de vakkenvullers, de medewerkers in de kraamzorg, logistiek medewerkers, en al die andere werknemers die onmisbaar bleken tijdens de coronacrisis eindelijk een eerlijk loon gaan verdienen.

Aan de andere kant zet dit voorstel erop in om collectief onderhandelen te versterken. Als minder dan 80% van de werknemers bescherming krijgt van een cao, moeten de lidstaten de cao-dekking opkrikken. Daarnaast worden vakbondsrechten verankerd. Lidstaten moeten (preventief) optreden wanneer werkgevers werknemers en vakbondsbestuurders onder druk zetten of bedreigen.

Een bodem in de arbeidsmarkt

Het tij is gekeerd, we zorgen voor een bodem in de arbeidsmarkt in heel Europa. Niet langer wordt het verlagen van lonen, met een neerwaartse competitie tussen landen, als de oplossing gezien om uit de crisis te komen. De weg naar boven is juist ingeslagen. Met hogere lonen in heel Europa kan iedereen zeker zijn van een eerlijke toekomst.

Dit Europese wetsvoorstel voor eerlijke minimumlonen stelt nadrukkelijk niet voor om één minimumloon voor heel Europa in te voeren. Daarnaast wordt de hoogte van minimumlonen niet vanuit Brussel vastgelegd. Dit voorstelt kadert de voorwaarden waar nationale minimumlonen aan moeten voldoen, en het verplicht lidstaten tot actie indien minimumlonen niet toereikend zijn.