Gelijke rechten voor alle EU-burgers, ongeacht seksuele oriëntatie

Gelijke rechten voor alle EU-burgers, ongeacht seksuele oriëntatie

De LHBTI-vrije zones zijn een schandvlek op onze Europese normen en waarden. Begin maart was ik in Polen om met organisaties en mensen te praten die hierdoor worden geraakt. Zij voelen zich zeer bedreigd door de LHBTI-vrije zones, maar ook door de toename van intolerante retoriek van de lokale en nationale regering. Het reduceren van hun identiteit tot ‘ideologie’, doet pijn, zo vertellen zij mij.

In augustus vorig jaar begonnen steeds meer regio’s en gemeentes in Polen zichzelf een ‘LGBTI-free’ zone te verklaren. Zij verklaren hiermee, symbolisch, dat ze vrij van LHBTI-ideologie zijn. Inmiddels gelden deze LHBTI-vrije zones voor een derde deel van het land, voornamelijk in het zuidoosten. Precies de regio’s die veel cohesiefondsen ontvangen van de Europese Unie.

Er loopt een grotere discussie rondom de rechtsstaat van Polen (en Hongarije) en de eventuele maatregelen die we vanuit de EU kunnen treffen. Daar moeten we zeker mee doorgaan. Wij kunnen hier alleen niet op wachten, wij moeten ook per direct aan de slag om deze intolerante en discriminerende praktijken van regio’s aan te pakken.

In april vroeg ik daarom de Europese Rekenkamer om onderzoek te doen naar hoe deze regio’s hun cohesiefondsen besteden. Gebruiken de regio’s die zichzelf LHBTI-vrij hebben verklaard dit geld voor anti-LHBTI propaganda? De Europese Commissie heeft nu, onder druk van het Europees Parlement, dezelfde vraag uitgezet bij lokale bestuurders. De Commissie geeft hiermee een duidelijk signaal, iedereen heeft zich te houden aan de normen en waarden van de EU.

Wat mij betreft krijgen regio’s die de rechten van LHBTI personen zo schofferen, helemaal geen geld meer vanuit de EU-fondsen. Ik zal me als Europarlementariër blijven inzetten tegen dit soort discriminerende praktijken. Want iedereen in de EU moet zichzelf kunnen zijn zonder te vrezen voor hun veiligheid en toekomst.