Genereuze pensioenregeling oud-Europarlementariërs op de schop

Genereuze pensioenregeling oud-Europarlementariërs op de schop

Het Europees Parlement moet een oplossing vinden voor het grote tekort in het aanvullende pensioenfonds voor oud-Europarlementariërs waarbij belastingbetalers niet de dupe worden. Vandaag stemden Parlementsleden in met dit voorstel van schaduwrapporteur Lara Wolters bij de goedkeuring van de uitgaven van het Parlement voor 2020.

Dit pensioenfonds, dat al in 2009 opgeheven is, heeft grote tekorten. Voor vrijwel alle deelnemers is het fonds een aanvulling op al bestaande parlementaire pensioenregelingen. Dit soort oude regelingen moeten op de schop. “De belastingbetaler mag niet opdraaien voor de grote tekorten in het fonds. Ik roep het bestuur van het Parlement daarom op een oplossing te zoeken die de belastingbetaler beschermt. Het korten van pensioenuitkeringen moet dan geen taboe zijn”, zegt Wolters.

Zwangerschapsverlof
Ook moet het Europees Parlement een verlofregeling treffen wanneer een lid zwanger is. Wolters: “Gisteren riep het Europees Parlement de lidstaten op om het mogelijk te maken voor leden van het Europees Parlement om tijdelijk vervangen te worden in het geval van zwangerschaps-, ouderschaps- of ziekteverlof. Maar het Parlement heeft zelf ook een sleutel in handen: het kan de regels aanpassen om leden bij verlof op afstand te laten stemmen. De brede steun van de leden voor mijn initiatief hiervoor is een steun in de rug”.

Frontex
Verder verleent het Parlement geen kwijting aan Frontex. Wolters: “Frontex lijkt het Parlement weinig serieus te nemen, en dat is kwalijk. Ondanks herhaalde oproepen van het Parlement blijft het agentschap maar treuzelen met het aanstellen van voldoende toezichthouders, die erop letten dat Frontex mensenrechten respecteert aan de Europese grenzen. Daarnaast moeten de resultaten van een onderzoek door Europees anti-fraude bureau OLAF nog steeds openbaar worden. Ondanks het opstappen van Frontex-directeur Leggeri keuren we de uitgaven van Frontex niet goed.”

Europese Rekenkamer
Ondanks problematische declaraties verleende het Parlement kwijting aan de Europese Rekenkamer. De Europese Sociaaldemocraten waren daartegen, maar verloren de stemming. Wolters: “Juist de controleur van de financiën van alle Europese instellingen moet het toonbeeld van fatsoenlijk financieel beleid zijn. Elke twijfel over de integriteit van leden van de Rekenkamer schaadt het vertrouwen in de Rekenkamer. Het is van de gekke dat de Christendemocratische fractie in het Parlement hun oud-lid en nu de voorzitter van de Rekenkamer de hand boven het hoofd houdt”.

Het Parlement keurt de begrotingen van alle Europese instellingen. In deze zogeheten kwijtingen spreekt het Parlement zich uit over de manier waarop alle instellingen hun uitgaven over 2020 hebben gedaan. Wanneer het Parlement kwijting uitstelt, zoals bij Frontex, moet een Europese instelling in het najaar verantwoording afleggen over de opvolging van aanbevelingen van het Parlement. Uitstel van kwijting is daarnaast een stevig politiek signaal.