Geweld tegen vrouwen binnenkort een Europees misdrijf

Geweld tegen vrouwen binnenkort een Europees misdrijf

Geweld tegen vrouwen is binnenkort een Europees misdrijf, dat besloot het Europees Parlement deze week. In heel Europa zullen binnenkort dezelfde minimumstraffen gelden en rechtbanken zullen dezelfde definities hanteren. Dat is nodig ook, want geweld tegen vrouwen is schering en inslag. In heel Europa – ook in Nederland.

Geweld tegen vrouwen is veelvoorkomend. De cijfers zijn schaamtevol en woestmakend. In de EU krijgt één op de drie vrouwen te maken met fysiek of seksueel geweld. En één op de twee vrouwen krijgt ooit te maken met seksuele intimidatie.

En dit is ook in Nederland een probleem, bij ons zijn de cijfers zelfs slechter. Hier maakt 45 procent (!) van alle vrouwen ooit in haar leven fysiek of seksueel geweld mee. Eén op de acht vrouwen in Nederland is ooit verkracht.

Schending van vrouwenrechten

Gendergerelateerd geweld, seksueel geweld en huiselijk geweld zijn grove schendingen van vrouwenrechten in Europa. Dat in het Europees Parlement en de andere Europese instellingen de geesten eindelijk rijp zijn voor wetgeving over gendergerelateerd geweld is dan ook goed nieuws.

Geweld tegen vrouwen komt in veel verschillende vormen voor. Dat kan lichamelijk zijn, maar met de opkomst van sociale media ook steeds vaker digitaal. Als het aan het Europees Parlement ligt, worden er veel misdaden in de wet opgenomen.

 

“Rechtse partijen hebben niet veel haast wanneer het gaat over het aanpakken van geweld tegen vrouwen.”

Vera Tax

 

Van genitale verminking tot cyberstalken en van seks zonder duidelijke wederzijdse toestemming tot gedwongen huwelijken. En belangrijk: lidstaten moten werk maken van veiligere procedures voor vrouwen die melding willen maken van geweld.

Ondanks verzet van rechtse, conservatieve partijen – het moet gezegd. Zij probeerden tevergeefs om de lijst zo beknopt mogelijk te houden. Veel haast hebben ze niet wanneer het gaat over het aanpakken van geweld tegen vrouwen.

Pover excuus van het kabinet

Maar de strijd is nog niet gestreden want tegelijkertijd met het Europees Parlement, bepaalden ook de Europese lidstaten – in de Raad van de EU – hun positie. Zij zijn een stuk minder progressief.

De EU-regeringen verwierpen namelijk vorige week het voorstel om verkrachting strenger te definiëren. Ze verwierpen het voorstel om verkrachting strafbaar te stellen op basis van gebrek aan toestemming. Ze durven het beestje niet bij de naam te noemen.

Nederland schermt met het povere excuus dat er geen wettelijke basis bestaat.

Nederland stelde zich hierover behoorlijk zwak op in de onderhandelingen in de Raad. Nederland schermt met het povere excuus dat er geen wettelijke basis bestaat. Vandaag nog sprak ik hier premier Mark Rutte en vicepremier Sigrid Kaag op aan. Zij zagen de nood om hun positie te herbekijken. Ik zal hen hier op blijven aanspreken.

Koehandel in vrouwenrechten

Er wachten nog stevige onderhandelingen tussen het Parlement en de lidstaten. Met de schrijnende cijfers over geweld tegen vrouwen in het achterhoofd, zijn wij strijdbaar.

Zolang vrouwen bang over straat moeten lopen; zolang rechtse partijen een koehandel drijven in vrouwenrechten; en zolang – laten wij het beestje wel bij de naam noemen – mannen denken te kunnen beslissen over het lichaam van een vrouw en denken te kunnen bepalen wat grensoverschrijdend is en wat niet …

Zolang is het een strijd die wij graag voeren.

Neem contact op

Vera Tax in het Europees Parlement

Vera Tax

Europarlementariër Regionale ontwikkelingen, vervoer en toerisme, gendergelijkheid en vrouwenrechten