Gezond en duurzaam eten dankzij de Europese boer-tot-bordstrategie

Gezond en duurzaam eten dankzij de Europese boer-tot-bordstrategie

Morgen stemt het Europees Parlement over haar boer-tot-bordresolutie. Met deze resolutie geeft het Parlement te kennen wat zij graag in het wetsvoorstel terugziet over verduurzaming van het voedselsysteem. Het voorstel is momenteel in de maak en naar verwachting presenteert de Europese Commissie aan het einde van het jaar haar plannen.

In onze resolutie tonen we onze hoge ambities voor een beter voedselsysteem. We kijken naar de hele keten, zodat zowel de boer als de consument kan rekenen op een eerlijk product voor een eerlijke prijs.

Holistische aanpak

Het Europees Parlement kaart in haar resolutie over de boer-tot-bordstrategie veel verschillende voorstellen aan om de voedselketen te verduurzamen. Van behoud van biodiversiteit, dierenwelzijn en vermindering van het gebruik van pesticides en antibiotica tot inkomensondersteuning voor jonge boeren, plattelandsontwikkeling en promotiecampagnes.

We verspillen in Europa jaarlijks 88 miljard kilo voedsel, waarvan ruim de helft door huishoudens.

Ook voedingswaarden en internationale handelsaspecten behoren tot de holistische aanpak van de strategie.

Voedselverspilling

We moeten met ons allen gezonder gaan eten en minder voedsel verspillen. In Europa kampt de helft van de volwassenen met overgewicht, met alle gezondheidsgevolgen van dien. En we verspillen in Europa jaarlijks 88 miljard kilo voedsel, waarvan ruim de helft door huishoudens. Het Europees Parlement wil dan ook dat de Commissie met een nieuw wettelijk kader voor voedseletikettering komt, zodat consumenten beter en bewust een gezonde en duurzame keuze kunnen maken.

Mensen die er dagelijks voor zorgen dat onze borden gevuld zijn, verdienen goede sociale bescherming.

Ook wil het Parlement de Europese regels omtrent houdbaarheidsdatums aanscherpen om zo voedselverspilling tegen te gaan.

Sociale rechten

Als sociaaldemocraten maken we ons ook hard voor verbetering van de werkomstandigheden van werknemers in de land- en tuinbouwsector. Mensen die er dagelijks voor zorgen dat onze borden gevuld zijn, verdienen goede sociale bescherming.