Goede afspraken over milieu, sociaal beleid en eerlijke concurrentie

Door Kati Piri op 4 mei 2020

In maart ben ik benoemd tot Brexit-rapporteur van het Europees Parlement. Vanuit deze nieuwe rol was ik maandag bij een zitting van de EP commissie buitenlandse zaken en sprak ik over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Het Europees Parlement moet uiteindelijk ja of nee zeggen tegen een mogelijk samenwerkingsakkoord en over mijn rapport zal in juni worden gestemd, met aanbevelingen aan de Europese regeringsleiders.

Ik hoop dat de onderhandelaars in Londen snel tot inkeer komen dat een no-deal onder de huidige omstandigheden volkomen onverantwoord zou zijn.

Volgens de afspraken moet er voor het eind van dit jaar een akkoord op tafel liggen. Met name de Britse regering houdt aan die deadline vast. Dat betekent dat de eerste contouren van een akkoord al voor de zomer zichtbaar moeten zijn.

Het is maar zeer de vraag of het tijdspad realistisch is, mede doordat er veel tijd verloren is gegaan door de coronacrisis. Er is tijd en bereidheid van Britse kant nodig om goede afspraken te maken over een gelijk speelveld op belangrijke terreinen als milieu, sociaal beleid en eerlijke concurrentie.

Onze inzet is een ambitieus akkoord, waar ook samenwerking op het terrein van buitenlands beleid en veiligheid deel van uitmaakt.

Het Verenigd Koninkrijk is hard getroffen door de pandemie. Dat zal ongetwijfeld ook een enorm effect gaan hebben op de Britse economie. Ik hoop dat de onderhandelaars in Londen snel tot inkeer komen dat het ontbreken van een nieuw akkoord, en dus een no-deal, onder de huidige omstandigheden volkomen onverantwoord zou zijn. Onze inzet is een ambitieus akkoord, waar ook samenwerking op het terrein van buitenlands beleid en veiligheid deel van uitmaakt.

De resolutie wordt voorbereid onder de verantwoordelijkheid van twee commissies: internationale handel en buitenlandse zaken, waar Piri rapporteur van is. Ook is ze lid van de “VK Coördinatiegroep” van het EP, de opvolger van de Brexit stuurgroep.

Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri (1979) is vicepresident van de S&D-groep op buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, mensenrechten en defensie. Kati is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en van de commissie Burgerlijke vrijheden en Mensenrechten. Daarnaast is ze onderdeel van de EU-Turkije commissie. Hiernaast is ze de Internationaal Secretaris in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid.

Meer over Kati Piri