Europarlementariër Paul Tang

Groen beleggen is investeren in een duurzame toekomst

Als belegger wil je natuurlijk een goed rendement halen, en als je daarbij kan bijdragen aan een betere wereld, is dat dubbel winst. Maar hoe weet je welke beleggingen écht groen zijn? Paul Tang wil groene investeringen makkelijker maken met een heldere definitie, transparantie en duidelijke labels. 

Groene beleggingen zijn investeringen in bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en het klimaat. Maar vandaag is het als belegger enorm moeilijk om na te gaan of bedrijven echt duurzaam te werk gaan, en bij beleggingsfondsen is het overzicht al helemaal zoek. Dat kan eenvoudiger.

Wat is duurzaam en groen?

Het is niet aan banken of bedrijven om zomaar claims te maken over groene investeringen. Dat moeten beleidsmakers doen. Daarom maakte de Europese Unie richtlijnen over wat duurzame beleggingen zijn.

Met zo’n definitie kunnen beleggers bewuste keuzes maken.

Transparant rapporteren

Een belangrijk aspect van groen beleggen, is transparantie. Groene beleggingsfondsen moeten transparant zijn over de duurzaamheid van de aandelen en obligaties in dat beleggingsfonds. 

Een belegger moet alle info krijgen om klimaatbewuste keuzes te kunnen maken.

Labels

Met een duidelijk label voor beleggingsfondsen en financiële producten, maken we het makkelijker om die duurzame investeringen te vinden. Zo’n label geeft dan aan dat een belegging aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoet.

Die criteria komen vanuit de politiek en niet vanuit de banken zelf. Zo hebben beleggers de garantie dat ze écht duurzaam beleggen.

Klimaatrisico’s

Verder moeten banken en verzekeraars klimaatrisico’s ook meerekenen bij beleggingen. Denk aan bedrijven die veel CO2 uitstoten of erg afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, die in de toekomst risico lopen om (gedwongen) te sluiten of hun productie anders aan te pakken. 

Door hier rekening mee te houden in een beleggingsstrategie, en banken en bedrijven te verplichten transparant te zijn over die risico’s, kan je verduurzamen en tegelijkertijd risico’s vermijden. 

Neem contact op

Europarlementariër Paul Tang

Paul Tang

Europarlementariër Economische en monetaire zaken, digitale economie