Groene waterstof is de toekomst

Groene waterstof is de toekomst

Het Europees Parlement stemt vandaag en morgen over het opzetten van een Europese waterstofeconomie. Om de klimaatdoelen te behalen, zijn alternatieve energiedragers nodig. Groene waterstof is een essentieel stukje van de puzzel wanneer we industriële processen – die nu nog op fossiele brandstoffen drijven – willen gaan vergroenen.

Nederland heeft de kans om na de gasrotonde van de Europese Unie, de Europese waterstofrotonde te worden. Ons land heeft dus heel veel baat bij de ontwikkeling van een Europese waterstofeconomie.

Kickstart voor Europese waterstofeconomie

Waterstof is een energiedrager die op verschillende manieren tot stand kan komen. Wanneer producenten hernieuwbare energie gebruiken voor het maken van waterstof, is deze CO2-neutraal. Deze groene waterstof is de toekomst. In tegenstelling tot grijze waterstof, op basis van fossiele brandstoffen of blauwe waterstof, op basis van natuurlijk gas en opgevangen CO2.

Het rapport van de Duitse Europarlementariër Geier waar we over stemmen, kiest duidelijk voor groene waterstof. Groene waterstof kan significant bijdragen aan het behalen van klimaatneutraliteit in 2050, zeker voor onze zware industrie. De Europese waterstofeconomie krijgt met dit rapport een veelbelovende ‘kickstart’.

Blauwe waterstof uitsluitend als overbrugging

Als overbruggingsperiode naar het gebruik van groene waterstof op grote schaal, zijn er mogelijkheden om blauwe waterstof te gebruiken als energiedrager. Maar alleen bij de opstart van de waterstofeconomie kan er ruimte zijn voor deze vorm van energie.

We moeten op termijn een grote markt creëren voor groene waterstof, zodat de prijs daalt en investeerders interesse tonen. Uiteraard moeten we dit gereguleerd doen, aan de hand van duidelijke richtlijnen die de Europese Commissie opstelt. Anders zitten we alsnog jaren vast aan blauwe waterstof.

Breed politiek draagvlak

Er is breed politiek draagvlak voor deze groene technologie. Daarnaast hebben we de faciliteiten en kennis om een waardeketen voor waterstof te realiseren. En de bouw van waterstofketens creëert bovendien duurzame werkgelegenheid. Dit kan de beste duurzame investering worden voor de komende decennia. Ik vraag me hardop af: waar wachten we nog op?

Half juli presenteert de Europese Commissie een groot pakket aan wetgeving (fit for 55 package) waar ook de waterstofeconomie onderdeel van zal uitmaken.