Hoge verwachtingen over het Franse EU-voorzitterschap

Hoge verwachtingen over het Franse EU-voorzitterschap

Het komende half jaar is Frankrijk voorzitter van de Europese Raad. President Emmanuel Macron neemt het voorzitterschap over van de Sloveense premier Janša. Wij zijn alvast blij dat Macron zich hard wil maken voor Europese minimumlonen. We hopen op meer hoge sociale ambities.

Deze ochtend spreekt Macron het Europees Parlement in Straatsburg toe. Agnes Jongerius is blij dat Frankrijk reeds een tipje van de sluier oplichtte en verklaarde zich hard te gaan maken voor Europese minimumlonen.

“President Macron wil vóór de verkiezingen in Frankrijk een akkoord kunnen tonen, en wil het wetgevingsproces over Europese minimumlonen in een stroomversnelling brengen.”

Vinger op de zere plek

Volgens Paul Tang legt Macron de vinger op de zere plek. Hij wil haastig werk maken van een Europese minimumbelasting en het aanpakken van grote techbedrijven. “Daarmee heeft hij niet alleen de unieke kans om Europa eerlijker te maken, maar kan hij ook zichzelf profileren richting de presidentsverkiezingen in april.

Op deze onderwerpen werken progressieve Europarlementariërs graag met hem mee, maar hij zal er nog een kluif aan hebben om lidstaten te overtuigen.”

Fit-for-55

Tijdens het Franse presidentschap van de Raad hoopt Mohammed Chahim dat we stappen kunnen maken op Europees klimaatbeleid. “Het is zeer goed dat de Fransen zich bewust zijn van de noodzaak om snel te handelen als we onze klimaatdoelstellingen in Europa willen halen.”

“Volgens Macron valt er dan ook geen minuut te verliezen. Ik hoop dat de Raad onder leiding van de Fransen nog voor de zomer ambitieuze standpunten inneemt op de belangrijkste Fit-For-55 dossiers.”

Women on boards

Die ambities gelden ook voor progressieve onderwerpen als fatsoenlijk ondernemen en meer vrouwen in bestuursraden. “Het is goed dat de Fransen hier speerpunten van gaan maken”, zegt Lara Wolters. “Dat Macron campagne voor herverkiezing voert, werkt daarbij hopelijk in ons voordeel.”

Alle hens aan dek

In de vervoerssector was het alle hens aan dek, vertelt Vera Tax. “Na het mobiliteitspakket vol wetgeving voor betere arbeidsomstandigheden voor chauffeurs stuurde de coronacrisis ons terug in de tijd. Ik hoop dat het Franse voorzitterschap werk maakt van de verdere implementatie van de wetgeving en zich niet laat verleiden door tegengeluiden die stellen dat het mobiliteitspakket herzien moet worden.”

Woorden omzetten in actie

Thijs Reuten benoemt de grote woorden die Macron gebruikt wanneer het om de rechtsstaat gaat. Macron benadrukt dat het een existentiële strijd is, die draait om de fundamenten van het Europese project. “Ik reken erop dat hij deze woorden ook om zal zetten in vastberadenheid en actie. Dat hebben we enorm nodig voor de artikel 7-procedure en de rechtsstaattoets.”

“Daarnaast toont het Franse voorzitterschap zich ambitieus op het gebied van het Migratiepact. Het is mooi als ze inderdaad vooruitgang boeken komende maanden, maar dan ook graag op het gebied van solidariteit. Te vaak bespreken de lidstaten alleen onderwerpen als grensbewaking en relaties met derde landen.”