Hogere lonen in Nederland en Europa, daar ga ik werk van maken

Door Agnes Jongerius op 10 februari 2021

Namens het Europees Parlement mag ik de onderhandelingen voeren over de Europese wetgeving op minimumlonen. Het pakket aan maatregelen moet zorgen voor een bodem in de arbeidsmarkt in heel Europa. We kunnen zoden aan de dijk zetten voor hogere lonen in Nederland en in de rest van Europa met deze Europese richtlijn.

Hard werken en toch in armoede leven, dat is ontoelaatbaar in Nederland en in heel Europa.

Vakkenvullers, medewerkers in de kraamzorg, vorkheftruckchauffeurs: Het zijn allemaal mensen die voor een minimumloon werken. Eens te meer bleken zij onmisbaar tijdens de coronacrisis. Het is de hoogste tijd dat zij hiervoor een eerlijk loon gaan verdienen. Hard werken en toch in armoede leven, dat is ontoelaatbaar in Nederland en in heel Europa.

Ik wil een ondergrens vaststellen die in Nederland neerkomt op 14 euro per uur. Ook moeten meer mensen onder een cao vallen en wil ze inhoudingen en uitzonderingen op het minimumloon tegengaan. Met een eerlijk minimumloon moet je rond kunnen komen, die voorwaarde wil ik garanderen. Geen fratsen meer waardoor werkgevers toch nog minder dan het minimumloon kunnen betalen. Het liefst schaf ik het minimumjeugdloon bijvoorbeeld helemaal af.

Met hogere lonen in heel Europa, en daardoor een gelijker speelveld, kan iedereen zeker zijn van een eerlijke toekomst.

Het tij is gekeerd in Europa. Niet langer wordt het verlagen van lonen als de oplossing gezien om uit de crisis te komen. De weg naar boven is zojuist ingeslagen. Met hogere lonen in heel Europa, en daardoor een gelijker speelveld, kan iedereen zeker zijn van een eerlijke toekomst.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Als Europarlementariër namens de PvdA hou ik me in mijn tweede termijn in het Europees Parlement met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Europa heeft een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet er scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een

Meer over Agnes Jongerius