Ik ben hoopvol voor de belangrijkste klimaattop sinds Parijs, “tijd voor Hoekstra om zijn donkergroene beloftes waar te maken.”

Ik ben hoopvol voor de belangrijkste klimaattop sinds Parijs, “tijd voor Hoekstra om zijn donkergroene beloftes waar te maken.”

De 28e klimaatconferentie van de VN draait op volle toeren. Politiek leiders, experts en activisten uit alle hoeken van de wereld komen samen in een gemeenschappelijke inspanning om de dringende klimaatkwestie aan te pakken.

Als vicevoorzitter van de delegatie van het Europees Parlement is het mijn taak om kersvers Eurocommissaris voor Klimaat Wopke Hoekstra te controleren. Ik zal er alles aan doen om Hoekstra strak in het klimaatgareel te houden.

We waren allemaal getuige van de wonderbaarlijke bekering van Hoekstra tot donkergroene politicus. Belofte maakt schuld, hij mag het op de klimaattop gaan bewijzen.

Ook zal ik onderhandelen met andere parlementaire delegaties uit bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten, een belangrijke taak. China en de VS zijn ’s werelds grootste economieën, en het zijn ook de grootste uitstoters van broeikasgassen.

De cijfers over klimaatopwarming zijn alarmerend. Het is dan ook cruciaal dat zij samen met Europa overeenstemming vinden over terugdringen van CO2-uitstoot. Ik zal alles in het werk stellen om hen de voordelen van de groene revolutie te doen inzien.

Een linkse hobby

De verkiezing van Wilders doet me niet in het minst twijfelen aan onze opdracht. De leider van de PVV, is zonder meer een klimaatontkenner. Het leefbaar houden van de planeet noemt hij een ‘linkse hobby’.

Maar ruim driekwart van de Nederlanders maakt zich grote zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties, blijkt uit onderzoek van het CBS. En de klimaatbeweging is groter dan ooit. Net voor de verkiezingen gingen ruim 85.000 mensen de straat op voor het klimaat. Met die mensen in het achterhoofd ga ik naar de klimaattop.

1,5 graden opwarming

Deze klimaattop staat in het teken van de zogenaamde globale inventarisatie. Die moet aantonen hoe ver we verwijderd zijn van de Parijsdoelen en de maximale opwarming van 1,5 graden. Dit wordt de COP van de waarheid. De globale inventarisatie zal aantonen dat het doel van maximaal 1,5 graden opwarming bijna uit onze handen glipt.

Er is terecht kritiek op de rol van de voorzitter van de klimaattop die tevens de CEO is van het staatsoliebedrijf van de VAE. Het is alsof je een tabaksgigant zou vragen om de Wereldgezondheidsorganisatie te superviseren.

Dat in de marge van klimaatonderhandelingen ook nog eens oliedeals werden gesloten, is ronduit schandalig. De organisatie moet in de toekomst veel nauwer toezien op mogelijke belangenverstrengeling, maar ik zie het voorzitterschap van de VAE ook als een kans.

De baas van een oliebedrijf als voorzitter van de klimaatconferentie is natuurlijk ironisch. Maar door olieproducerende landen nauw te betrekken bij klimaatonderhandelingen, trek je hen ook mee in het bad. Zij willen van deze COP evengoed een klimaatsucces maken, en zien bovendien ook het enorme potentieel van hun landen als producent van groene zonne-energie.

Hoopvol

Experts waarschuwen dat dit het decennium van de laatste kans is, maar ik ben hoopvol. De klimaatcrisis aanpakken is technisch en economisch gewoon mogelijk. De uitstootcurves ombuigen vergt geen mirakeloplossing, wel politieke moed en goed beleid.

De huidige wereldwijde onrust valt in het niet met de natuurrampen en oorlogen om grondstoffen die onze kinderen en kleinkinderen te wachten staat als we onze klimaatambitie niet opschroeven. Nog maar te zwijgen over de stromen van klimaatmigranten die de meer klimaatbestendigere delen van de wereld zullen moeten opvangen.

We hebben simpelweg niet de luxe om pessimistisch te zijn. Ik ben strijdvaardiger dan ooit.

Neem contact op

Europarlementariër Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Europarlementariër Milieu, Volksgezondheid, Industrie, Onderzoek en Energie