Klaar met uitstel, tijd voor een voorstel

Klaar met uitstel, tijd voor een voorstel

Vandaag is een trieste dag: de dag waarop de Europese Commissie haar voorstel voor een richtlijn voor ketenverantwoordelijkheid hád moeten bekendmaken. In plaats daarvan is er voor de derde keer uitstel, in een proces dat veel te weinig transparant is.

Regelmatig lezen we het in het nieuws: Olielekken, kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden, landroof en omkoping in de productieketen.  Dit toont aan dat het dringend noodzakelijk is om onze bedrijven verantwoordelijker en duurzamer te maken. Verschillende lidstaten komen nu met nationale wetten om waakzaamheid te garanderen, zo ook in Nederland door onder andere de PvdA, maar er is nog geen voorstel voor Europese wetgeving. Dit terwijl bijna een jaar geleden het Europees Parlement brede, partijoverstijgende steun voor mijn initiatief toonde. Ondertussen wachten consumenten op eerlijke producten, slachtoffers op toegang tot de rechter en bedrijven op duidelijkheid over wat er van hen wordt verwacht.

Ik ben niet huiverig om een WoB-verzoek te doen om zo de onderste steen boven te krijgen.

Voor de Europese Sociaaldemocraten is het essentieel dat bedrijven verantwoordelijk worden gehouden voor hun gedrag. Wij roepen de Europese Commissie dan ook op om zonder verder uitstel met wetsvoorstellen te komen en verwachten ook meer transparantie van de Europese Commissie over de reden waarom de Raad voor Regelgevingstoetsing dit voorstel naar verluid heeft geblokkeerd. Ik ben niet huiverig om een WoB-verzoek te doen om zo de onderste steen boven te krijgen